Petak, 15 Travanj 2016 19:01

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata

Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata.

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga predmetne Odluke provedeno je u periodu od 14.ožujka 2016. godine do 13.travnja 2016.godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

 

Predstavnici zainteresirane javnosti bili su pozvani da svoje prijedloge, komentare i mišljenja na predloženi Nacrt prijedloga predmete Odluke dostave na adresu Općine Brtonigla: Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla, ili na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr

 

Na objavljeni poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrtu prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata u predmetnom razdoblju nije stigla niti jedna primjedba/prijedlog/mišljenje zainteresirane javnosti.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Brtonigla u prilogu.

Pročitano 390 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr