Utorak, 19 Srpanj 2016 09:41

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju – Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Kalimero

Sukladno čl. 11 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Dječji vrtić Kalimero - Scuola dell' infanzia “Calimero“ objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Statuta Dječjeg vrtića Kalimero - Scuola dell' infanzia “Calimero“ .
Primjedbe i prijedlozi se dostavljaju na adresu Dječjeg vrtića Kalimero - Scuola dell' infanzia “Calimero“: Brtoniglia, Dudova 24a ili na e-mail adresu: kalimero@post.t-com.hr

Pročitano 392 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr