Utorak, 20 Prosinac 2016 10:41

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla

Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga predmetne Odluke provedeno je u periodu od 18. studenoga do 18.prosinca 2016. godine.

Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

Predstavnici zainteresirane javnosti bili su pozvani da svoje prijedloge, komentare i mišljenja na predloženi Nacrt prijedloga predmetne Odluke dostave putem obrasca na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr

Na objavljeni poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla u predmetnom razdoblju nije stigla niti jedna primjedba/prijedlog/mišljenje zainteresirane javnosti.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla, nalazi se u prilogu.

Pročitano 423 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr