Utorak, 14 Ožujak 2017 09:06

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga predmetnog Pravilnika provedeno je u periodu od 10. veljače do 12.ožujka 2017. godine.

Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

Predstavnici zainteresirane javnosti bili su pozvani da svoje prijedloge, komentare i mišljenja na predloženi Nacrt prijedloga predmetnog Pravilnika dostave putem obrasca na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr

Na objavljeni poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u predmetnom razdoblju, nije stigla niti jedna primjedba/prijedlog/mišljenje zainteresirane javnosti.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, nalazi se u prilogu.

Pročitano 358 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr