Petak, 28 Srpanj 2017 21:15

Javna rasprava o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Brtonigla - Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Objavljuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Brtonigla - Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi od strane zainteresirane javnosti. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 31.kolovoza 2017. godine.

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom može se izvršiti se u razdoblju od 31. srpnja do 31. kolovoza 2017. godine, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla - Verteneglio od 08:00 do 11:00 sati.

Pročitano 297 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr