Četvrtak, 15 Ožujak 2018 12:39

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu (KLASA: 363-01/18-10/04 URBROJ:2105/04-02/01-18-1).
Na nacrt prijedloga Odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 31. ožujka 2018.godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Brtonigla - Verteneglio, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla - Verteneglio ili na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr.
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu (KLASA: 363-01/18-10/04 URBROJ:2105/04-02/01-18-1), možete pročitati u priloženom dokumentu.

Pročitano 158 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr