Petak, 23 Ožujak 2018 07:00

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla - Verteneglio objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (KLASA: 320-01/18-10/03 URBROJ:2105/04-01-18-1).

Sukladno čl. 10. st. 1. i čl. 12. st 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18), Općina Brtonigla - Verteneglio dužna je propisati potrebne agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Cilj donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina je propisivanje potrebnih agrotehničkih mjera u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, radi održavanja i zaštite poljoprivrednih zemljišta na području Općine Brtonigla – Verteneglio.

Na nacrt prijedloga odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 23. travnja 2018.godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Brtonigla - Verteneglio, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla - Verteneglio ili na e-mail adresu: info@brtonigla-verteneglio.hr.
Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (KLASA: 320-01/18-10/03 URBROJ:2105/04-01-18-1) možete pročitati u priloženom dokumentu.

Pročitano 125 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr