Utorak, 20 Rujan 2016 20:07

Upute za izradu proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 2017.-2019. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne Novine 87/08, 136/12 i 15/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla objavljuje Upute za izradu proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 2017.-2019. godine s potrebnim prilozima.
Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.
Kompletnu dokumentaciju koja se dostavlja odgovorna osoba treba potvrditi svojim potpisom.
Proračunski, izvanproračunski i drugi korisnici obvezni su prijedloge financijskih planova dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu do 05. listopada 2016. godine.
Upute za izradu proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 2017.-2019. godine i prilozi mogu se preuzeti u privitku.

Pročitano 387 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr