Srijeda, 20 Prosinac 2017 20:29

Proračun Općine Brtonigla za 2018. godinu, projekcije za razdoblje 2019. i 2020. godine i Plan razvojnih programa

Pročitano 262 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr