Nedjelja, 03 Prosinac 2017 20:12

Službene novine br.18/2017

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA
Broj: 18
Godina: 2017
Brtonigla, 30. studenog 2017. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća predškolske ustanove Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” za pedagošku 2016/2017. godinu
2. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” za pedagošku 2017/2018 godinu
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju sa financijskim izvješćem Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2016. godinu
4. Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za period 2018.-2020.godine sa Financijskim planom Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2018. godinu
5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Nova Vas – Zapad
6. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Brtonigla – Verteneglio za razdoblje 2017-2022. godine
7. Odluka Odluke o prihvaćanju investicije – sufinanciranja radova na rekonstrukciji državne ceste D75 dionica kroz Karigador, duljine 1,5 km
8. Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Brtonigla u 2018. i 2019. godini
9. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom
10. Plan davanja koncesija za 2018. godinu
11. Zaključak o prihvaćanju Očitovanja u postupku izdavanja koncesije za luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja Karigador
12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla za k.č.br. 2062 k.o. Brtonigla
13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla za k.č.br. 291/2 zgr. k.o. Brtonigla
14. Odluka o priznavanju izvršenih ulaganja u nekretninu na k.č.br. 349/1 zgr. k.o. Brtonigla
15. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla
16. Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla za kolovoz, rujan i listopad 2017. godine


 

Pročitano 157 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr