Utorak, 13 Veljača 2018 20:28

Službene novine br.03/2018

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA

Broj: 03

Godina: 2018

Brtonigla-Verteneglio, 13. veljače 2018. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Statut Općine Brtonigla-Verteneglio

2. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio

3. Odluka o izmjeni i dopune Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorinj (UPU 4) i Pročišćeni tekst Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorinj (UPU 4)

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero

5. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja Općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine

6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Brtonigla

7. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio

8. Zaključak za pokretanje postupka izrade analize za Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Brtonigla

Ezio Barnaba' v.r.

Pročitano 230 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr