Petak, 30 Ožujak 2018 07:57

Službene novine br.06/2018

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA

Broj: 06

Godina: 2018

Brtonigla, 30. ožujka 2018. godine

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Brtonigla-Verteneglio za 2017. godinu
2. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu
3. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2017. godinu sa pripadajućim programima i izvješćima
4. Odluka o raspodjeli rezultata za 2017.godinu
5. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio
6. Odluka o otpisu potraživanja
7. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti veterinarsko – higijeničarskih usluga
8. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2018. godini
9. Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti u povodu Sv. Zenona, dana Općine za 2018. g
10. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg programa manifestacija Općine Brtonigla – Verteneglio za 2018. godinu
11. Odluka o poništenju Natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio KLASA: 944-05/18-50/03 URBROJ: 2105/04-01-18-5 od 9. veljače 2018.godine.
12. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio
13. Zaključak o prihvaćanju Zahtjeva Malonogometnog kluba „MEGA“ Brtonigla za prihvaćanjem namjenskog korištenja sredstava za realizaciju programa rada u 2017. godini

Pročitano 182 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr