Ponedjeljak, 18 Prosinac 2017 20:19

Plan gospodarenja sa otpadom Općine Brtonigla – Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Brtonigla za razdoblje od 2017. do 2022. godine temelji se na ciljevima Plana gospodarenja otpadom R. Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN, br. 3/17) te
Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13), kojim su preneseni zahtjevi članka 28. Okvirne direktive o otpadu. Svrha donošenja Plana gospodarenja otpadom definiranje je okvira za održivo gospodarenje komunalnim otpadom koji obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada, provedbu skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti povezanih s otpadom, nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti kao i briga za postojeća odlagališta te odlagališta koja su zatvorena.
U privitku se nalazi Odluka o donošenju, zajedno sa cjelovitim tekstom Plana gospodarenja sa otpadom Općine Brtonigla – Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Pročitano 231 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr