Seleziona la tua lingua

Gazzetta ufficiale del comune di Brtonigla-Verteneglio num.02/2024

GAZZETTA UFFICIALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Num: 02

Anno: 2024

Brtonigla-Verteneglio, 19 febbraio 2024

 

DECISIONI DEL SINDACO

1. Odluka o popisu imovine i obveza i osnivanju popisnog povjerenstva
2. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za provođenje postupka za prodaju rabljenog osobnog automobila
3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio
4. Zaključak o utvrđivanju Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu
5. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu
6. Suglasnost na Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu
7. Odluka o izravnom ugovaranju za pružanje usluge stručnog nadzora nad radovima uređenja zgrade Kulturnog centra Aleksandra Rukavine u naselju Bronigla
8. Plan prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu
9. Odluka o izravnom ugovaranju usluge  redovnog održavanja PIPgis® aplikacijskog sustava
10. Odluka kojom se utvrđuje potreba za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio
11. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu
12. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio u 2024. godini
13. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu kresača STIHL HT 105 za Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio
14.Zaključak o utvrđivanju I. Izmjena Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu
15. Odluka o početku postupka jednostavne nabave usluga osiguranja imovine i osoba
16. Odluka o zajedničkom provođenju postupka jednostavne nabave

ODLUKE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1. Godišnji Plan rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu

  • Visite: 49
Scarica gli allegati:
Gazzetta ufficiale num.02/2024.pdf [823.23Kb]
Caricato Lunedì, 19 Febbraio 2024 da Brtonigla-Verteneglio
Decisioni del Sindaco 02/2024.docx [247.56Kb]
Caricato Lunedì, 19 Febbraio 2024 da Brtonigla-Verteneglio