Seleziona la tua lingua

Gazzetta ufficiale del comune di Brtonigla-Verteneglio num.05/2024

GAZZETTA UFFICIALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Num: 05

Anno: 2024

Brtonigla-Verteneglio, 19 aprile 2024

 

DECISIONI DEL SINDACO

1. Odluka o dodjeli dara starijim ženama povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena 
2. Odluka o isplati glavnice po zaključenoj Sudskoj nagodbi P-406/2016 od 16.12.2021.g. 
3. dluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje usluge održavanja web stranice Općine Brtonigla-Verteneglio u 2024./2025. godini
4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje istražnih radova u svrhu provjere mehaničke stabilnosti, uporabivosti i ocjene nosivosti za zgradu škole u Novoj Vasi
5. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja udruge „BOLETUS“ društva gljivara Bujštine, Brtonigla-Verteneglio
6. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja udruge NOGOMETNI KLUB „BRTONIGLA – NOVA VAS“
7. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja udruge NK „Brtonigla 1925 – Veterani“, Brtonigla –Verteneglio
8. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja udruge Zajednice Talijana – Brtonigla, Brtonigla-Verteneglio
9. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja udruge Zajednice Talijana – Nova Vas, Nova Vas
10. Zaključak o utvrđivanju III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu
11. Odluka o poništenju Natječaja za prodaju rabljenog osobnog vozila u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio
12. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za uslugu izrade 5. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Brtonigle-Verteneglio
13. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za uslugu smještaja za gostovanje učenika iz Italije u sklopu projekta „Un ponte tra Veneto e Istria“
14. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu
15. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz Javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu za 2024. godinu
16. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za  financiranje godišnjeg programa udruga u sportu iz Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio u 2024. godini
17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge smještaja za gostovanje učenika iz Italije u sklopu projekta „Un ponte tra Veneto e Istria“
18. Odluka o prihvaćanju Izvješća Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo o obilježavanju Međunarodnog dana žena u 2024. godini
19. Odluka o dodjeli Zahvalnice Općine Brtonigla-Verteneglio
20. Odluka o izravnom ugovaranju za grafičku pripremu i tiskanje brošure „Proračun u malom 2024.“
21. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu govornice
22. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava  iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2024. godinu namijenjenih za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro
23. Odluka o dodjeli Zahvalnice Općine Brtonigla-Verteneglio
24. Odluka o dodijeli na korištenje putničkog kombi vozila Renault Traffic
25. Zaključak o utvrđivanju IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2024. godinu
26. Odluka o početku postupka jednostavne za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje za djelatnike Općine Brtonigla-Verteneglio
27. Zaključak kojim se odobrava osnivanje prava služnosti na teret k.č.br. 2313/6 k.o. Brtonigla
28. Odluka o dodijeli na korištenje putničkog kombi vozila Renault Traffic
29. Odluka o izravnom ugovaranju za sanaciju takovca u Mlinskoj ulici u naselju Brtonigla
30. Odluka o izravnom ugovaranju za izgradnju prilazne rampe te građevinskih radova za ugradnju stupova na plaži u Karigadoru
31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave radi nabave kolektivnog dodatnog zdravstvenog osiguranja za djelatnike Općine Brtonigla-Verteneglio

  • Visite: 34
Scarica gli allegati:
Decisioni del Sindaco 05/2024.docx [312.7Kb]
Caricato Venerdì, 19 Aprile 2024 da Brtonigla-Verteneglio
Gazzetta ufficiale num.05/2024.pdf [893.89Kb]
Caricato Venerdì, 19 Aprile 2024 da Brtonigla-Verteneglio