Novosti

OBAVIJEST O IZRADI

  REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIAISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANAOpćina Brtonigla - Comune di VerteneglioJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - ASSESSORATO UNIFICATO52474 Brtonigla - Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S.

Read more »
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne Novine", br.: 25/13) Općina Brtonigla objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću provedeno u svrhu dobivanja povratnih in

Read more »
SOCIAL START UPS! Unlocking the Entepreneurial Talent of EPGs - Poziv na konferenciju

Poštovani, Pozivamo Vas na konferenciju u sklopu europskog projekta SOCIAL START UPS! Unlocking the Entepreneurial Talent of EPGs koja će se održati u Brtonigli dana 21 srpnja 2015. godine (utorak) s početkom u 9.30 sati, a u sklopu koje

Read more »
Prostorni planovi u izradi

  REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIAISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANAOpćina Brtonigla - Comune di VerteneglioJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - ASSESSORATO UNIFICATO52474 Brtonigla - Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S.

Read more »
Obavijest povodom održavanja fešte Sv. Roka

OBAVIJEST   Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da je u tijeku prikupljanje zahtjeva za zakup građevinskog zemljišta – javnih površina za privremene potrebe povodom održavanja fešte S

Read more »
Natječaj za prijam u službu ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Kalimero

Na temelju čl.37.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 94/13), te na temelju čl. 37. Statuta Dječjeg vrtića Kalimero- Scuola d' infanzia Calimero , Dudova 24 a, Brtonigla,Upravno vijeće na svojoj 1.sjednici održanoj 2.07.2015 ras

Read more »
OBAVIJEST

Općina Brtonigla ovim putem obavještava građane kako će se 18. lipnja 2015. godine (četvrtak) od 07,00 do 22,00 sata privremeno zatvoriti promet na Trgu Giuseppe Mazzini i dio Glavne ulice za potrebe održavanja manifestacije „U boja

Read more »
ODLUKA O REZULTATIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ KALIMERO za p.g. 2015/16.

Na temelju Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Kalimer0-Scuola d’infanzia Calimero ( članak 5., 11.,12.13.14.,) ,na  sjednici  održanoj 15. 06. 2015 . Povjerenstvo za upis Dječjeg vrti

Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 16.06.2015 god. Vinogradare upućujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice(Uncinula necator), zbog novonastalog porasta te zbog osjetljiv

Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 15.06.2015 god.   Maslinarima s područja Istre preporučujemo da u narednih nekoliko dana izvrše zaštitu svojih maslinika usmjerenu protiv druge generacije maslininog moljca (Prays oleae). Š

Read more »
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti komunalnog radnika II

REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINA BRTONIGLA - COMUNE DI VERTENEGLIOPovjerenstvo za provedbu postupka oglasaKLASA:112-01/15-10/06URBROJ:2105/04-04/04-15-5Brtonigla, 12. lipnja 2015.godine   Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namješt

Read more »
OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG PUNKTA GRADIŠĆE – UPU 41

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj:153/13) i Zaključka općinskog načelnika Općin

Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 10.06.2015 god.   U Istri je na području Lovrećice i Kaštelira prošle godine potvrđena zlatna žutica vinove loze koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescens doree MLO. Simptom

Read more »
Poziv na 18. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u  utorak 16. lipnja  2015. godine u 10:00 sati.

Read more »
Social Start Ups, Unlocking the entreprenuerial talent of EPGs

        Social Start Ups, Unlocking the entreprenuerial talent of EPGs   Social Start Ups je projekt koji se financira kroz program Erasmus + KA2, u kojemu će se zajedno sa voditeljem projekta, nevladina or

Read more »
Poziv odličnim učenicima

Temeljem čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 3. lipnja 2015. godine, objavljuje   POZIV ODL

Read more »
Poziv na predavanje o mogućnostima financiranja projekata u sklopu natječaja Poduzetnički impuls 2015

Poštovane/i,Lokalna Akcijska Grupa Sjeverna Istra poziva Vas na predavanje o mogućnostima financiranja projekata u sklopu natječaja Poduzetnički impuls 2015. i to za sektore uslužnih djelatnosti i prerađivačku industriju. USLUŽNE DJELAT

Read more »
Oglas za prijem u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11) i Odluke (KLASA: 112-01/15-10/06 URBROJ:2105/04/-02/01-15-1  od 2. lipnja 2015.godine) Nače

Read more »
Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu općine Brtonigla - obavijest

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu. Pravna osnova za donošenje Odluke do komunalnom redu su: Zakon o

Read more »
ZAKLJUČAK o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Brtonigla "Štedimo energiju" 2

Na temelju Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijava za sufinanciranje u sklopu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Brtonigla "Štedimo energiju" (2) Povjerenstva za pregled i za ocjenjivanje

Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 29.05.2015 god.   Obavještavamo maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo let maslinovog moljca (Prays oleae) nižeg intenziteta. Napad maslininog moljca varira iz godine u godinu

Read more »
Obavijest o privremenom zatvaranju prometa

OBAVIJEST   Općina Brtonigla ovim putem obavještava građane kako će se u periodu od 30. svibnja 2015. godine (subota) od 7,00 sati do 24,00 sata i 31. svibnja 2015. godine (nedjelja) od 00,00 sati do 24,00 sata privremeno zatvoriti p

Read more »
31. Festival Istarske Malvazije, 31. svibanj 2015.

U nedjelju, 31. svibnja 2015. godine, u Brtonigli će se održati 31. Festival Istarske Malvazije. Program najstarijeg vinskog festivala u Istri započinje u 17 sati na Trgu Sv. Zenona. Ovo je posebna i jedinstvena vinska priča jer malvaziju koju s

Read more »
OBAVIJEST

Obavještava se javnost da će dana 15.06.2015. godine i 17.06.2015. godine, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, na Trgu Svetog Zenona u Brtonigli, biti na raspolaganju mobilni šalterski ured Ministarstva unutarnjih poslova RH. U navedeno

Read more »
POZIV za kandidiranje najljepše uređene okućnice, balkona, dvorišta gospodarsko – poslovnog objekta i najatraktivnije fineštre

Turistička zajednica Općine Brtonigla u suradnji s mjesnim odborima Općine Brtonigla, u okviru ekološke akcije "Neka moja Istra blista", provodi akciju pod nazivom «FLORY» za koju raspisuje sljedeći   P O Z I V za kandi

Read more »
Objavljen Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Obaviještavamo Vas da je dana 30.04.2015. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Jedna o

Read more »
NESLUŽBENA BODOVNA LISTA za sufinanciranje u sklopu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Brtonigla "Štedimo energiju" 2.

Povjerenstvo za pregled i za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natječaj Općine Brtonigla "Štedimo energiju", nakon obavljenih terenskih pregleda, izvršilo je ocjenjivanje pristiglih prijava na Javni natječaj za prikupljanje pr

Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 15.05.2015 god.   Maslinarima preporučujemo da u narednom periodu izvrše zaštitu svojih nasada (novonastale listove) protiv uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).P

Read more »
Mjera 6 Programa ruralnog razvoja RH – Predavanje u Novigradu

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Istra Vas poziva na predavanje na temu: „Program ruralnog razvoja RH 2014-2020“, Mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova. Mjera 6 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja:· Podmje

Read more »
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA I/ILI OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA ZEMLJIŠTU U RADNOJ ZONI ŠTRPE (I1) BRTONIGLA

1. U cilju istraživanja zainteresiranih poduzetnika i poduzetničkih potencijala upućuje se javni poziv za iskazivanje namjere za ulaganje u Radnu zonu Štrpe (UPU Štrpe oznake I1).   2. Urbanističkim planom uređenja Radne zon

Read more »
Obavijest poljoprivrednicima!

Općina Brtonigla obaviještava sve poljoprivrednike da prikuplja Zahtjeve za privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države sukladno članku 48. Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o poljoprivrednom zemlj

Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 04.05.2015.   Obavijest vinogradarima!   Ovisno o položaju i sortimentu vinova loza se nalazi u fenofazi pojave prvih listića do fenofaze veličine mladice 10cm. Buduću da vlada promjenjivo i nestabiln

Read more »
OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA - Počinje evidencija poljoprivrednika koji u mirnom posjedu koriste državna zemljišta

Istarski župan Valter Flego održao je 24. travnja 2015. g u Pazinu Koordinaciju s istarskim načelnicima i gradonačelnicima na temu usvojenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Najznačajnije izmjene odnose s

Read more »
CLEAN UP DAYS 2015 - POZIV NA ČIŠĆENJE I UREĐENJE OKOLIŠA

Općina Brtonigla i ove godine ispunjavajući ciljeve eko-vizije planira provesti akcije na čišćenju i uređenju okoliša.   Lokalcije na kojima možete odložiti otpad tijekom mjeseca svibnja: BRTONIGLA - od 08.05.2015 do 11.0

Read more »
Najava natječaja za upis djece u Dječji vrtić Kalimero za Pedagošku 2015./2016.godinu, od 27. travnja do 11.svibnja 2015.

Pravo na upis ima svako dijete koje je navršilo prvu godinu života do polaska u osnovnu školu. Popis redovitih programa, obrazac zahtjeva i lista potrebne dokumentacije za upis nalaze se u oglasu u privitku.

Read more »
OBAVIJEST U SVEZI JAVNE RASVJETE ZA MJEŠTANE NASELJA BRTONIGLA

Obavještavamo mještane naselja Brtonigla da je došlo do kvara na uređaj HEP-a za slanje signala za uključivanje Javne rasvjete. Ujedno Vas obaviještavamo da će se kvar sanirati i da će se funkcioniranje Javne rasvjete

Read more »
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla

Uvodni tekst:Općinsko vijeće Općine Brtonigla temeljem Odluke KLASA: 944-05/15-50/04 URBROJ: 2105/04-01-15-8 od 18. ožujka 2015.godine raspisuje...

Read more »
Natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda

Općinski načelnik Općine Brtonigla temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla KLASA: 944-05/15-50/10 URBROJ: 2105/04-02/01-15-1 od 10. travnja  2015. godin raspisuje...

Read more »
POZIV NA PREDAVANJE "Fitoplazme vinove loze - prijetnja hrvatskom vinogradarstvu"

Razvojna agencija Brtonigla d.o.o. u suradnji sa Zavodom za zaštitu bilja (Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selu) i Općinom Brtonigla poziva Vas na predavanje na temu sprječavanja daljnjeg širenja zlatne žutice vinove loze u

Read more »
Poziv na seminar o investicijskim fondovima, HGK-ŽK Pula 16. travnja 2015.

Poštovani poduzetnici i obrtnici, Obaviještavamo Vas da Hrvatska Gospodarska komora, Županijska komora Pula, organizira besplatan seminar o investicijskim fondovima koji će se održati u HGK-Županijskoj komori Pula 16. travnja 2015.

Read more »
Sv. Zenon – Dan Općine Brtonigla, 12. travanj 2015. godine

Čestitamo svim našim građanima Dan Općine Brtonigla, Sv. Zenon!   Povodom obilježavanja Sv. Zenona – Dana Općine Brtonigla, Općina Brtonigla organizira slijedeće prigode:   P R O G R A M   Petak, 10.04.2015.,

Read more »
Natječaj ŠTEDIMO ENERGIJU

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje projekata u sklopu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Brtonigla "Štedimo energiju" (2) Obaviještavamo Vas da je Načelnik Op

Read more »
Natječaj ZELENA ENERGIJA

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava fizičkih osoba za subvencioniranje projekata u sklopu Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Općine Brtonigla "Zelena energija" (2) Obaviještavamo Vas da je Nače

Read more »
Akcija zbrinjavanja otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u Istri

Organizira se zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u Istri – akcija Prateći list!   Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. doo organizira p

Read more »
Obavijesti o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

KLASA: 320-02/14-05/46URBROJ: 370-05-15-2Zagreb, 10.03.2015.   Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavlju

Read more »
Pojava zlatne žutice vinove loze u Istri

Institut za poljoprivredu i turizam Poreć poziva Vas na predavanje o zaštiti protiv zlatne žutice vinove loze.Poziv u privitku.

Read more »
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

Read more »
Poziv na 16. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu,  18. ožujka 2015. god. u 19,00  sati.

Read more »
Postanite dio tima Istralandie!

Pridružite se čarobnom timu aquaparka Istralandia, u tijeku je odabir osoblja.Ispunite CV pristupnicu koja se nalazi u privitku i pošaljite na e-mail info@istralandia.com ili na adresu Aqua Park Istralandia d.o.o., Partizanska 4/1, Poreč.Diventat

Read more »
Natječaj za prijem u službu Referenta za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

Read more »
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.GODINU ZA ČLANA PREDSTAVNIČKOG TIJELA IZABRANOG SA LISTE GRUPE BIRAČA - GINO PAOLETIĆ

Sukladno čl.30 Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (NN-24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč.tekst i 2/14 Odluka USRH, br.U-I-2986/2013) Gino Paoletić kao nezavisni član predstavničkog  tijela izabranog s liste grupe bira

Read more »
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.GODINU ZA ČLANA PREDSTAVNIČKOG TIJELA IZABRANOG SA LISTE GRUPE BIRAČA - GIANNI RAVALICO

Sukladno čl.30 Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (NN-24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč.tekst i 2/14 Odluka USRH, br.U-I-2986/2013) Gianni Ravalico kao nezavisni član predstavničkog  tijela izabranog s liste grupe bira

Read more »
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.GODINU ZA ČLANICU PREDSTAVNIČKOG TIJELA IZABRANE SA LISTE GRUPE BIRAČA - ELENA BARNABA'

Sukladno čl.30 Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (NN-24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč.tekst i 2/14 Odluka USRH, br.U-I-2986/2013) Elena Barnaba' kao nezavisna članica predstavničkog  tijela izabrane s liste grupe bir

Read more »
U Brtonigli je održan 3. Choco & Wine Fest - festival čokolade i vina

U subotu, 21. veljače, u Brtonigli je održan 3. Choco & Wine Fest u prostorima budućeg Muzeja vina i seljačkog stvaralaštva od 12 do 19 sati.Nije nedostajalo aktivnosti ni tijekom jutra. Naime, Sportsko društvo Trickeri iz Pazina organizira

Read more »
3.Choco & Wine Fest i 5.BAT (Brtonigla Adventure Trekk) u Brtonigli u subotu, 21.veljače 2015.godine

Choco & Wine Fest i ove godine održat će se u Brtonigli. Manifestacija, na kojoj uživaju najmlađi i iskusniji čokoljupci, će vas iznenadit novim proizvodima izrađenim od čokolade. Naravno, pored noviteta ovogodišnjeg programa, sve delici

Read more »
Poziv na dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla

Na temelju čl. 52 Statuta Općine Brtonigla Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 3/13, 8/13) te čl. 15. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 01/10), d

Read more »
STERILIZACIJE MAČAKA S 50% POPUSTA

UDRUGA “MIJAU” ORGANIZIRA AKCIJU STERILIZACIJE MAČAKA U ISTRI S 50% POPUSTA OD 1.VELJAČE DO 15 OŽUJKA 2015. GODINE. Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije ma

Read more »
Obavijesti o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

KLASA: 320-02/14-07/360URBROJ: 370-05-14-2Zagreb, 18.12.2014.   Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje   OBAVIJEST  o

Read more »
OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA ZA KUPNJU LOZNIH CIJEPOVA

Poštovani Vinogradari, narudžbe za kupnju loznih cijepova zaprimati će se od 12. siječnja do 23. siječnja 2015. godine u prostorijama starog mlina (adresa: Mlinska 2, Brtonigla) u Razvojnoj Agenciji Brtonigla.• Lozni cijepovi će se naručivat

Read more »
OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA O ODRŽAVANJU TEČAJA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA

Cijenjeni poljoprivrednici, krećemo s prvim tečajem za Održivu uporabu pesticida u Brtonigli od 03.-05.02.2015.godine. Molim sve zainteresirane da se obrate u Savjetodavnu službu kod Marine Kocijančić ili u Razvojnu agenciju Brtonigla kod Ingri

Read more »
O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će dana 26.01.2015. godine, u vremenu od 09:30 do 14:30 sati, na Trgu Svetog Zenona u Brtonigli, biti na raspolaganju mobilni šalterski ured Ministarstva unutarnjih poslova RH.U navedeno vrijeme građani će moći koristi

Read more »
OBAVIJEST ZA AKCIJU HVATANJA MAČAKA LUTALICA

PONEDJELJAK I UTORAK, 19. I 20. SIJEČNJA 2015. GODINE VETERINARSKA BOLNICA POREČ provest će AKCIJU HVATANJA MAČAKA LUTALICA na području naselja Marinčići.Ovim putem pozivamo mještane da u navedenom terminu zatvore svoje kućne ljubimce kako s

Read more »
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka l. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji. Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana ra

Read more »
Poziv na 15. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u utorak,  23. prosinca 2014. god. u 18,00  sati.

Read more »
Predavanje na temu „Program ruralnog razvoja RH 2014-2020“, Mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova

Lokalna akcijska grupa Sjeverna IstraVas poziva na predavanje na temu:   „Program ruralnog razvoja RH 2014-2020“Mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova   Mjera 4 - Ulaganje u fizičku imovinu• Potpore za ulaganja u poljop

Read more »
Održan jubilarni 30. Festival Istarske Malvazije u Brtonigli

Brtonigla, 8. prosinac 2014. godine - Prvi vikend prosinca bio je vrlo zanimljiv i dječici i odraslima u Brtonigli. Prigodnim programom u petak, 5. prosinca, organizatori su dozvali dobro raspoloženje i blagdanski ugođaj. Petak je bio posvećen dj

Read more »
Poziv na 14. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu,  03. prosinca 2014. god. u 19,00  sati.

Read more »
Obavijest u svezi pokolona Djeda Mraza

OBAVIJEST! Obavještavamo roditelje djece koja ne pohađaju vrtić, a djeca su Općine Brtonigla, da se najkasnije do 5.12.2014. prijave u Dječji vrtić ''Kalimero'' kako bi primili poklone Djeda Mraza. Kontakt: Ravnateljica Sandra Urbanek 091 289

Read more »
30. FESTIVAL ISTARSKE MALVAZIJE, 5 – 8 prosinca 2014. godine

U privitku nalazi se program ove dugogodišnje tradicionalne vinske manifestacije koja je obilježila povijest vinarstva sjeverozapadne Istre pa i šire i koja ove godine slavi svoje 30. jubilarno izdanje. Cjelokupni program vezan uz Malvaziju istars

Read more »
Obavijest o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA KARIGADOR – UPU 2

O B A V I J E S T O I Z R A D I :   - URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA KARIGADOR – UPU 2 temeljem Odluke Općinskog Vijeća („Službene novine Općine Brtonigla “, br. 17/2014)   Jedinstveni upravni o

Read more »
Predavanje na temu "Novosti u liječenju multiple skleroze"

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla organizira predavanje na temu "Novosti u liječenju multiple skleroze" koje će se održati dana 28.11.2014. godine (petak), s početkom u 17:00 sati, u prostorijama zgrade bud

Read more »
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POLJOPRIVREDNO-STOČARSKOG KOMPLEKSA ŽMERGO (K4) – UPU 27

1. Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poljoprivredno-stočarskog kompleksa Žmergo (K4) – UPU 27, provesti će se od 17. studenog 2014. g do 24. studenog 2014. godine. 2. Uvid u Prijedlog plana moći ć

Read more »
Prva Osnivačka Skupština Istarskog mikološko - gljivarskog Saveza Istre

U subotu je u Brtonigli povodom održavanja 12. Dana gljiva, održana prva Osnivačka Skupština Istarskog mokološko – gljivarskog Saveza Istre. Na inicjativu G.D. “Boletus” Bujštine, uz potporu gljivarskih udruga Istre, “Martinčica” –

Read more »
Protekli vikend u znaku jeseni održani 12. Dani gljiva u Brtonigli

Proteklog su vikenda u Brtonigli održani 12. Dani gljiva, jedna od posjećenijih jesenskih manifestacija na području Sjeverozapadne Istre. Dvodnevna manifestacija posvećena je svim ljubiteljima gljiva, prirode i aktivnosti na otvorenom općenito,

Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 24.10.2014 god.   Upozoravamo maslinare s područja Istre da nakon berbe izvrše tretiranje svojih nasada protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocea oleagina) te protiv uzročnika raka masline (Pseudomonas

Read more »
OBAVIJESTO ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG PUNKTA GRADIŠĆE – UPU 41

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističkog punkta Gradišće – UPU 41 provesti će se od 03. studenog 2014. g do 03. prosinca 2014. godine. 2. Uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u Jedinstvenom upravnom od

Read more »
Poziv na 13. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Brtonigla

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu,  29. listopada 2014. god. u 18,00  sati.

Read more »
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG PUNKTA RONKI – UPU 34

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističkog punkta Ronki – UPU 34 provesti će se od 03. studenog 2014. g do 03. prosinca 2014. godine. 2. Uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu

Read more »
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG PUNKTA GROMAČE – UPU 39

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Turističkog punkta Gromače – UPU 39 provesti će se od 03. studenog 2014. g do 03. prosinca 2014. godine. 2. Uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odje

Read more »
Mirisi i okusi jeseni u Brtonigli. 12. Dani gljiva

U subotu 25. i nedjelju 26. listopada u Brtonigli se održavaju Dani gljiva, jedna od najposjećenijih jesenskih manifestacija na području Sjeverozapadne Istre. Dani gljiva ove godine obilježavaju svoje 12. izdanje za što su organizatori pripremil

Read more »
Poziv vinarima na sudjelovanje 30. Festivala Istarske Malvazije

Poštovani i dragi vinari,pozivamo vas da sudjelujete na jubilarnoj 30. manifestaciji “Festival Istarske Malvazije“ koja će se održati u Brtonigli od 5. do 8. prosinca. Prigodni prostor te cjelokupni program vezan uz Malvaziju održat će se u

Read more »
12. Dani gljiva

Pozivamo Vas na 12. izdanje „Dani gljiva“! Manifestacija održati će se u Brtonigli 25. i 26. listopada. Organizator eventa je Društvo gljivara „BOLETUS“, dok su Općina Brtonigla, Turistička zajednica Općine Brtonigla, Razvojna agencija

Read more »
JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJEM VRTIĆU KALIMERO-SCUOLA D'INFANZIA CALIMERO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./15.

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Dječji vrtić Kalimero-Scuola d'infanzia Calimero, objavljuje...

Read more »
NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/14-50/31 URBROJ: 2105/04-02/01-14-4 od 22. rujna  2014. godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla, raspisuje sljedeći N

Read more »
NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 372-03/13-30/09 URBROJ: 2105/04-04/04-14- 8 od 22. rujna  2014. godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla, raspisuje sljed

Read more »
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/14-50/04URBROJ: 2105/04-04/04-14-7 od 15. rujna  2014. godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla, raspisuje sljedeći Natječaj

Read more »
POPIS PROSTORNIH PLANOVA U IZRADI

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) daje se   O B A V I J E S T  O  I Z R A D I :   - URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG PUNKTA GRADIŠĆE –UPU 41 temeljem Odluke Op

Read more »
ZAKLJUČAK o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika Programa za sufinanciranje u sklopu Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Općine Brtonigla "Zelena energija"

ZAKLJUČAK o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika Programa za sufinanciranje u sklopu Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Općine Brtonigla "Zelena energija"   I. Utvrđuje se bodovna lista korisni

Read more »
ZAKLJUČAK o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Brtonigla "Štedimo energiju"

ZAKLJUČAK o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Brtonigla "Štedimo energiju"   I. Utvrđuje se bodovna lista korisnika Programa povećanja energetske učinko

Read more »
U BRTONIGLI SLUŽBENA POSJETA VELEPOSLANICE KOSOVA

U subotu, dana 13. rujna 2014. godine, načelnik Općine Brtonigla primio je Veleposlanicu Kosova, Shkendije Geci Sherifi , koja je posjetila Brtoniglu zajedno sa suprugom, a kojoj su se također pridružili i predsjednik vijeća albanske nacionalne

Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 10.09.2014 god.   Upozoravamo maslinare s područja Istre da bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae) vrlo visokog intenziteta.Dakle, upućuju se maslinari da izvrše tretiranje svojih nasada čim to dozv

Read more »
U Brtonigli održane manifestacije U bojama tradicije i Shabby Chic Sajam

Proteklog vikenda u Brtonigli je održana manifestacija U bojama tradicije i treći po redu Shabby Chic sajam. U bojama tradicije je manifestacija nastala u želji da se domaćim i stranim gostima, ali i stanovnicima Istre, ponudi program koji će im

Read more »
JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata javnih potreba iz Proračuna Općine Brtonigla za 2015. godinu

I. Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, odnosno sve registrirane udruge, odgojno obrazovne ustanove i pravne osobe koje djeluju na području Općine Brtonigla, fizičke osobe koje žive i rade na području Op

Read more »
NESLUŽBENA BODOVNA LISTA za sufinanciranje u sklopu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Brtonigla "Štedimo energiju"

Povjerenstvo za pregled i za ocjenjivanje prijava pristiglih na javne natječaje Općine Brtonigla "Zelena energija" i "Štedimo energiju", na sjednici održanoj dana 05.09.2014. godine, nakon obavljenih terenskih pregleda, kojima je utvrđena točno

Read more »
NESLUŽBENA BODOVNA LISTA za sufinanciranje u sklopu Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Općine Brtonigla "Zelena energija"

Povjerenstvo za pregled i za ocjenjivanje prijava pristiglih na javne natječaje Općine Brtonigla "Zelena energija" i "Štedimo energiju", na sjednici održanoj dana 05.09.2014. godine, nakon obavljenih terenskih pregleda, kojima je utvrđena točno

Read more »
Jesenska akcija Vinarskog laboratorija Općine Brtonigla

Razvojna Agencija Brtonigla započinje sa jesenskom akcijom 3+1 koja traje do 01.11.2014. Vinarski laboratoriji nudi 4 kompletne analize od koje je jedna besplatna. Kompletne analize uključuju mjerenje: • ukupne kiseline,• slobodnog sumpora,

Read more »
Početak rujna donosi ponovo manifestaciju U bojama tradicije i Shabby Chic Sajam u Brtoniglu

  Treći po redu događaj manifestacije U bojama tradicije, održat će se u Brtonigli od 5. do 7. rujna.Manifestacija se proširuje za još jedan događaj više, a to je je Shabby Chic sajam koji se održava treći put u Brtonigli. Namještaj

Read more »
KARIGADOR FISH FEST

USPJEŠNO 2. IZDANJE RIBARSKE FEŠTE U KARIGADORU   Zalazak sunca, ugodna ljetna večer, uplovljavanje lokalnih ribara na mol Karigadora, miris svježe ribe na gradelama, čašica malvazije... glavni su sastojci jučerašnjeg Karigador Fish

Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 22.08.2014 god.   Upozoravamo maslinare s područja Istre da je i dalje na snazi preporuka za suzbijanje maslinine muhe (Bactrocera oleae) od 11.08.2014.Dakle, upućuju se maslinari da nastave sa preventivnim tre

Read more »
Dodjela nagrada odličnim učenicima

Obaviještavamo Vas da je dana 06. kolovoza 2014. godine Načelnik Općine Brtonigla donio Odluku o dodjeli nagrade odličnim učenicima u 2014. godini sa područja Općine Brtonigla. Nagrada u pojedinačnom iznosu od 1.200,00 kn dodjeljen je Tajani

Read more »
Tradicionalna Fešta Sv. Roka u Brtonigli uspješno privedena kraju

Zaključeno je i ovogodišnje izdanje popularne Fešte Sv. Roka koja je obilježena od četvrtka 14.kolovoza do subote 16.kolovoza.Ovogodišnju popularnu brtonišku feštu obilježili su posebni gastro itinereri, raznovrsni animacijski program za dje

Read more »
Karigador Fish Fest

U želji da se gostima i posjetiteljima malog ribarskog naselja Karigador te široj publici predstavi i 'plava', morska strana Brtonigle, sa zadovoljstvom Vas obaviještavamo o ovogodišnjem novitetu, manifestaciji na obalnom dijelu općine - Karigad

Read more »
Trodnevna fešta u originalnom istarskom štihu

Tradicionalna Fešta Sv. Roka u Brtonigli   U Brtonigli je sve spremno za trodnevni 'maraton' sporta, zabave, muzike, dječje animacije i posebnih gastro itinerera. Jedna od tradicionalnih, ljetnih najposjećenijih fešti u Istri, brtoniška

Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 11.08.2014 god.   Upozoravamo maslinare s područja Istre da je započeo let druge generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae).Upućuju se maslinari da nastave sa preventivnim tretiranjem svojih nasada.U prevent

Read more »
Tradicijska Fešta Sv. Lovre – Nova Vas

Proteklog je vikenda u Novoj Vasi održana tradicionalna fešta Svetoga Lovre. Dvodnevni program fešte održao se u subotu 09.08. i nedjelju 10.08., s mnogobrojnim sportskim, kulturnim i glazbenim aktivnostima.U subotu, već u jutarnjim satima progr

Read more »
Vinske degustacije pod zvijezdama

Brtonigla obilježila još jedne Zvjezdane kaleže U nedjelju 10.kolovoza, na noć Sv. Lovre, obilježeno je još jedno izdanje Zvjezdanih kaleža (Calici di stelle), ljetne vinske manifestacije koju organizira Udruga Gradovi vina (Citta` del vino).

Read more »
Vinske degustacije pod zvijezdama

Zvjezdani kaleži, 10.08.2014 U subotu 10.kolovoza.2014 noć je Sv. Lovre kada se obilježava čarolija zvijezda padalica. Manifestacija „Zvjezdani kaleži“ organizirana je da se zvijezdani fenomen poveže sa degustacijom vrhunskih vina lokalnog

Read more »
Fešta Svetog Lovre

Tradicijska Fešta Sv. Lovre – Nova Vas   Prema dugogodišnjoj tradiciji, i ove godine u Novoj Vasi (Općina Brtonigla) obilježava se pučka tradicionalna fešta Sv. Lovre. Dvodnevni program fešte održava se u subotu 09.08. i nedjelju 10.

Read more »
VEČERI KARIGADORA U DJELOMIČNOM IZDANJU

Zbog loših vremenskih uvjeta i nestabilnog vremena proteklog su vikenda otkazane brojne manifestacije. Nažalost, među njima su i Večeri Karigadora, tradicionalna zabavno-sportska i enogastronomska manifestacija koja se u ovom malom ribarskom nase

Read more »
OBAVIJEST POVODOM ODRŽAVANJA FEŠTE VEČERI KARIGADORA 2014.

Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da je u tijeku prikupljanje zahtjeva za zakup građevinskog zemljišta – javnih površina za privremene potrebe povodom održavanja fešte Večeri Karigadora.

Read more »
Večeri Karigadora, 25.07. – 26.07.2014.

Vikend u znaku zabave, sporta i ribljih specijaliteta. Nakon prošlotjednog uvoda Karigador Fish Fest-om s ciljem predstavljanja malog ribarskog naselja, ovim vas putem obaviještavamo o tradicionalnoj dvodnevnoj manifestaciji „Večeri Karigadora

Read more »
12.sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

12.sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u ponedjeljak, 28. srpnja 2014. god. u 20,00 sati.

Read more »
FEŠTA GOSPE LURDSKE - Radini

Proteklog vikenda održana je tradicionalna pučka fešta Gospe Lurdske u Radinima. Manifestaciju je posjetilo 300 – tinjak posjetitelja i ljubitelja sporta, kojeg ni ove godine u Radinima zaista nije nedostajalo.Subota je bila u potpunosti posveć

Read more »
OBAVIJEST POVODOM ODRŽAVANJA FEŠTE SV. ROKA 2014.

Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da je u tijeku prikupljanje zahtjeva za zakup građevinskog zemljišta – javnih površina za privremene potrebe povodom održavanja fešte Sv. Roka. UVJETI: Plaćanje zakupnine unapri

Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna služba Brtonigla, 18.07.2014 god.   Preporučuje se vinogradarima da i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).Protiv peronospore

Read more »
MIRISI I OKUSI MORA U KARIGADORU

Zalazak sunca, ugodna ljetna večer, uplovljavanje lokalnih ribara na mol Karigadora, miris svježe ribe na gradelama, čašica malvazije... glavni su sastojci jučerašnjeg Karigador Fish Fest-a, nove ribarske fešte održane na romantičnom moliću

Read more »
FEŠTA GOSPE LURDSKE - RADINI

Obaviještavamo Vas da će se i ove godine u Radinima, malom naselju blizu Brtonigle, obilježiti tradicionalna pučka fešta Gospe Lurdske, koja se slavi u znak sjećanja na Marijino ukazanje već više od osamdeset godina. Fešta Gospe Lurdske odr

Read more »
Mirisi i okusi mora na Karigador Fish Fest

U želji da se gostima i posjetiteljima malog ribarskog naselja Karigador te široj publici predstavi i 'plava', morska strana Brtonigle, sa zadovoljstvom Vas obaviještavamo o ovogodišnjem novitetu, manifestaciji na obalnom dijelu općine - Karigad

Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 11.07.2014 god.   Upozoravamo maslinare na prisustvo maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis). Pojava maslininog svrdlaša varira od lokaliteta do lokaliteta. Stoga, upućujemo maslinare da i dalje pregleda

Read more »
Odgađa se manifestacija "U bojama tradicije" najavljena za četvrtak, 10. srpnja

Zbog najave vrlo lošeg vremena, manifestacija "U bojama tradicije" koja je bila najavljena za četvrtak, 10. sprnja u Brtonigli, se otkazuje. Sljedeći događaj planiran je za mjesec rujan, točnije, od 5. do 7. rujna. U ovom posljednjem ciklusu o

Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 7.07.2014 god.   Preporučuje se vinogradarima da i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika peronospore (Plasmopara viticola) i posebno pepelnice (Uncinula necator), čijem razvoju pogodu

Read more »
Četvrtak, 10. srpnja nastavlje se manifestacija "U bojama tradicije" u Brtonigli

Manifestacija U bojama tradicije nastala je kao drugačiji i zanimljiv poslijepodnevni turistički itinerer kroz Brtoniglu, mjesto smješteno na brežuljku, okruženo brojnim vinogradima i maslinicima, udaljeno svega 10 minuta od mora, upotpunit će

Read more »
Održana je manifestacija U bojama tradicije u Brtonigli

26.06.2014. godine je po prvi put održana manifestacija U bojama tradicije u Brtonigli. U poslijepodnevnim satima, dok se lagano spuštala noć, na glavnom trgu upriličen je prizor iz davnina. Brojni izlagači, zanatlije, majstori i obrtnici, lokal

Read more »
JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje projekata u sklopu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Brtonigla "Štedimo energiju"

Načelnik Općine Brtonigla, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje projekata u sklopu Programa povećanja energetske učinkovitosti ob

Read more »
Otvoren Aquapark Istralandia

Dana 19. lipnja 2014. godine, u Brtonigli svečano je otvoren prvi vodeni park u Hrvatskoj: Aquapark Istralandia, koji će svoja vrata za javnost otvoriti u subotu, 21. lipnja 2014. godine.Aquapark je u vlasništvu poduzetnika Branka Kovačića iz

Read more »
JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava fizičkih osoba za subvencioniranje projekata u sklopu Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Općine Brtonigla "Zelena energija"

Načelnik Općine Brtonigla, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava fizičkih osoba za subvencioniranje projekata u sklopu Programa korištenja obnovljivih izvora energi

Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 12.06.2014 god.   Od protekle preporučene zaštite prošlo je 10 dana. Vinova loza se ovisno o položaju i sortimentu nalazi u fenofazi završetka cvatnje. Obzirom da u se u narednim danima očekuju oborine, vin

Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 10.06.2014 god.   Maslinarima s područja Istre preporučujemo da u narednih nekoliko dana izvrše zaštitu svojih maslinika usmjerenu protiv druge generacije maslininog moljca (Prays oleae). Štete od ove genera

Read more »
Akcija čišćenja obale u Karigadoru

U subotu, 07.lipnja 2014., održana je radna akcija čišćenja plaže i obalnog dijela Karigadora od granice sa Gradom Novigradom do Autokampa Park Umag, uključujući i dvorište u sklopu zgrade bivše škole koja se nalazi u centru naselja.Na akci

Read more »
11. (Radna) sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

11. (RADNA) sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u ponedjeljak,  16. lipnja 2014. god. u 09,00  sati. OTVORI POZIV

Read more »
Obilježavanje ekološke akcije 'Neka moja Istra blista' na području Općine Brtonigla

I ove godine na području Općine Brtonigla obilježena je ekološka akcija „Neka moja Istra blista“ organizirana na županijskom nivou. U akciju su se uključile obrazovne ustanove s općinskog područja odnosno OŠ Mate Balota Buje i TOŠ Edmon

Read more »
Odluka o rezultatima upisa u Dječji vrtić Kalimero

Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića  KALIMERO – Brtonigla, donijelo Odluku o rezultatima upisa u Dječji vrtić Kalimero za p.g. 2014/15. Lista upisanih nalazi se u privitku.  OTVORI DOKUMENT!

Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 02.06.2014 god.   Ovisno o položaju i sortimentu vinova loza se nalazi u fenofazi početka cvatnje. Stoga, vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore (Plasmo

Read more »
Programi "Štedimo energiju" i "Zelena energija"

***Natječaji u drugoj polovici mjeseca lipnja***   Općina Brtonigla postala je korisnikom sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu 2 programa kojima će se povećati energetska učinkovitost na njenom podru

Read more »
DAN OTVORENIH VINSKIH PODRUMA U BRTONIGLI

Ugodna proljetna nedjelja u znaku eno užitka Brtonigla, 26. svibnja 2014. – I ove je godine posljednja nedjelja u svibnju posvećena Danu otvorenih vinskih podruma Istre, u okviru kojeg je na području Općine Brtonigla organiziran obilazak vinsk

Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 21.05.2014 god.   Od posljednje preporučene zaštite na praćenim lokalitetima u Istri bilježimo intenzivan porast mladica. Stoga, vinogradare upućujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv

Read more »
DAN OTVORENIH VINSKIH PODRUMA

Posjet podrumima Brtonigle turističkim vlakićem   Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da se i ove godine u okviru Dana otvorenih vinskih podruma u Istri, u organizaciji Turističke zajednice Istarske županije, županijskog Upravnog odjela z

Read more »
Poziv na radionice za izradu Projekta ukupnog razvoja – Strategije razvoja Općine Brtonigla

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa područja Općine Brtonigla na radionice koje se organiziraju u postupku izrade Projekta ukupnog razvoja – Strategije razvoja Općine Brtonigla   Projekt ukupnog razvoja Općine Brtonigla – Strate

Read more »
Poziv svim poljoprivrednicima!

Obavijest o održavanju radionice/javne rasprave na temu Zajedničke poljoprivredne politike i odabir hrvatskog modela poticaja.Radionica održati će se u Pazinu dana 16.05.2014. s početkom u 11:00 sati u Spomen domu, Šetalište Pazinske gimnazije

Read more »
U Brtonigli održano predavanje "Mogućnosti za mlade u okviru programa ERASMUS +"

U petak, 09. svibnja 2014. godine, u sklopu obilježavanja Europskog tjedna, u Brtonigli održano je predavanje "Mogućnosti za mlade u okviru programa ERASMUS +", koje se održalo u zgradi budućeg Muzeja vina i seljačkog stvaralaštva u Brtonigli.

Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 09.05.2014 god.   Obavještavamo maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo pojavu i let maslinovog moljca (Prays oleae).Stoga, maslinare upućujemo da mogu izvršiti zaštitu svojih nasad

Read more »
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Postupak podnošenja prijava štete od elementarne nepogode izazvane tučom Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98),

Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 07.05.2014 god.   Od posljednje preporučene zaštite na pojedinim lokalitetima u Istri palo je i do 70 mm oborina.Zbog novonastalog prirasta i stvorenih uvjeta za razvoj bolesti, vinogradare upozoravamo da izvr

Read more »
Poziv za prijavu štete nastale od nevremena 02. svibnja 2014. g na području Općine Brtonigla

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da ODMAH prijave štete nastale od nevremena 02.svibnja 2014. godine, kako bi se sukladno Zakonu o elementarnim nepogodama (NN 73/97 i 174/04) mogla proglasiti elementarna nepogoda.   Općinski načelnik

Read more »
7. tradicionalna proljetna fritaja Nove Vasi

Protekle nedjelje održana je 7. tradicionalna proljetna fritaja Nove Vasi, u organizaciji konobe Luciana. Manifestaciju je posjetilo 300 – tinjak ljubitelja ove proljetne delicije. Otvorenje je započelo turnirom u kartama, briškola – trešete

Read more »
Pozivamo Vas na predavanje "Mogućnosti za mlade u okviru programa ERASMUS +"

Pozivamo Vas na predavanje "Mogućnosti za mlade u okviru programa ERASMUS +"koje se organizira u Brtonigli, u sklopu obilježavanja Europskog tjedna. Mjesto održavanja: zgrada budućeg Muzeja vina i seljačkog stvaralaštva u Brtonigli, Mlinska

Read more »
NAJAVA NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KALIMERO ZA PEDAGOŠKU 2014./2015. GODINU

O G L A S   NAJAVA NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KALIMERO ZA PEDAGOŠKU 2014./2015. GODINUod 5. svibnja do 20.svibnja 2014.   Dječji vrtić primati će zahtjeve za upis djece u slijedeće redovite programe: 1. 10-SATNI PRO

Read more »
U Brtonigli održano Prvenstvo sommeliera Istre i Kvarnera 2014

Prvenstvo sommeliera Istre i Kvarnera 2014., u organizaciji Hrvatskog sommelier kluba i uz pokroviteljstvo TZ Istarske županije, održano je jučer, 28. travnja u hotelu Nautica u Novigradu i u Zajednici Talijana Brtonigla u Brtonigli. Domaćin natj

Read more »
7. tradicionalna proljetna fritaja Nove Vasi

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se ove nedjelje, 04. svibnja 2014. godine održati 7. tradicionalna proljetna fritaja Nove Vasi u organizaciji konobe Luciana iz Nove Vasi. Manifestacija koja je posvećena proljetnoj deliciji šparugi, odr

Read more »
Ottava 2014 – Fiorini

Prema ranijoj najavi, proteklog je vikenda u Fiorinima, unatoč kišnom vremenu, održana tradicionalna fešta Ottava. Bila je to prilika za okupljanjem mještana, rodbine, prijatelja i brojnih posjetitelja koji su uživali u običajima, domaćim spe

Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 25.04.2014 god.   Od posljednje preporučene zaštite prošlo je 9 dana.Zbog novonastalog prirasta i nestabilnih vremenskih prilika, vinogradare upozoravamo da ponovo izvrše preventivnu zaštitu svojih nasada pr

Read more »
Ottava u Fiorinima

Vikend fešte od sporta, kolača i zabave   Brtonigla, 22. travnja 2014. – Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da de se ovog vikenda, od petka 25. do nedjelje 27. travnja 2014. održati pučko zabavna fešta „Ottava“ u Fiorinima, koja se

Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 16.04.2014 god. Ovisno o položaju i sortimentu vinova loza se nalazi u fenofazi pojave prvih listića do fenofaze veličine mladice 10 cm. Budući da vlada promjenjivo i nestabilno vrijeme vinogradare upozoravamo da

Read more »
OBVEZATNE UPUTE O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA

Dokumenti u prilogu: Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Brtoniglavmo 1 Prijedlog kandidacijske liste političke stranke političkih stranaka za članice/članov

Read more »
Obavijest o zbrinjavanju krupnog otpada

Odredbama novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), zabranjeno je sakupljanje krupnog otpada bez nadzora, te je Općina Brtonigla prinuđena privremeno obustaviti EKO akcije čišćenja koje su se održavale četiri puta godišnje

Read more »
Sv. Zenon – Dan Općine Brtonigla, 12. travanj 2014. godine

Čestitamo svim našim građanima Dan Općine Brtonigla, Sv. Zenon!

Read more »
Oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Komunalni radnik II 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. 1. Opći uvjeti za prijam u službu: -punoljetnost-hrvatsko državljanstvo-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta n

Read more »
Udruga Prijatelji prirode „Zenon“

Povodom obilježavanja Dana Općine Brtonigla, Sv. Zenona, članovi Udruge Prijatelji prirode „Zenon“ organiziraju pješački pohod koji će se održati dana 13.04.2014. godine s početkom u 12:00 sati. Mjesto okupljanja: parkiralište kod crkvic

Read more »
Povodom obilježavanja Sv. Zenona – Dana Općine Brtonigla, 12. travnja 2014. godine

Općina Brtonigla s prijateljima organizira slijedeće prigode:   P R O G R A M 12. travnja - u 11,00 sati Sveta Misa u Crkvi Sv. Zenona u Brtonigli, - u 17.00 sati, u zgradi budućeg Muzeja vina i seljačkog stvaralaštva, održati će se

Read more »
Organizira se zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u Istri

Članice CROCPE EKO MODELA, čiji ambalažni otpad se skuplja jesu :Agroteks,BASF,Bayer CropScience,Belchim Crop Protection,Chromos Agro,DowAgroScience,Florel,Pinus Agro,Syngenta,AgroChemMaks te Genera d.d. Istarska županija 09.4.2014. godine.Finid

Read more »
Održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih

U petak, 28. ožujka, održana je prva, konstituirajuća sjednica Savjeta mladih kojoj je prisustvovalo 4 od sveukupno 5 novoizabranih članova savjeta. Sjednicu je sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih i sukladno Poslovniku o radu savjeta mladi

Read more »
EKOLOŠKA AKCIJA NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA

Brtonigla, 31. ožujka 2014. – Na području Općine Brtonigla proteklog je vikenda održana prva proljetna eko akcija, u okviru ekološke akcije „Neka moja Istra blista“ organizirane na županijskom nivou. Članovi Društva gljivara „Bol

Read more »
9. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu, 02. travnja 2014. god. u 19,30  sati.

Read more »
Novosti iz Razvojne Agencije Brtonigla

Obaviještavamo Vas da je u tijeku PROLJETNA AKCIJA "3 + 1" koja prethodi periodu punjenja vina u boce: plaćanjem tri uzorka FIZIKALNO -KEMIJSKE ANALIZE, kompletna analiza četvrtog uzorka je gratis. Analiza obuhvaća sljedeće: ukupne kiseline, slo

Read more »
Pretilost u djece i pravilna prehrana

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla, organizira preventivnu akciju na temu: „Pretilost (debljina) u djece i pravilna prehrana“   Predavanje će se održati u prostorijama muzeja vina Općine Brtonigla

Read more »
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE

Tablica sklopljenih ugovora (stanje na dan 31.12.2013)

Read more »
POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA za razdoblje od 01.01.2013 do 31.12.2013. godine.

Read more »
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013.GODINU "Gino Paoletić"

Godišnjai financijski izvještaji za 2013. g. - G-FIN-IZVJ-Gino Paoletić

Read more »
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013.GODINU "Elena Barnaba"

Godišnjai financijski izvještaji za 2013. g. - G-FIN-IZVJ-Elena Barnaba

Read more »
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013.GODINU "Gianni Ravalico"

Godišnjai financijski izvještaji za 2013. g. - G-FIN-IZVJ-Gianni Ravalico

Read more »
8.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - VIII SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Poziv na 8. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA  u petak 14. ožujka 2014. godine u 18:30 sati  Invito all' 8a seduta del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO  venerdi, 14 marzo 2014 alle ore 18:30 

Read more »

Najava događaja

Strastveni čokoljupci koji uvijek traže više u slatkom svijetu čokoladnih okusa i mirisa pozivaju se u Brtoniglu na 3. Choco & Wine fest koji svojim gostima otkriva nove trendove sljubljivanja

Video (youtube)

Publikacije

10.cita_del_vino.jpg11.gradovi_maslinovog_ulja.jpg12.recevin.jpg13.colours_of_istia.jpg14.istarska_zupanija.jpg15.comune_di_greve_in_chianti.jpg16.comune_di_ravenna.jpg17.comune_di_russi.jpg18.seenet.jpg19.belinzona.jpg20.circolo_istia.jpg21.friuliVG.jpg22.portogruaro.jpg23.marevivo.jpg24.swis.jpg

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr