Novosti

Priopćenje načelnika Stožera civilne zaštite Istarske županije u vezi mogućih vremenskih neprilika

Obzirom da meteorološke prognoze na području Istarske županije predviđaju izrazito hladno i vjetrovito vrijeme uz mogućnost snježnih oborina Stožer civilne zaštite Istarske županije donosi slijedeće preporuke:- boravite što manje

Novosti - 
23-02-2018
Read more »
Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio

Temeljem čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12143/12 i 152/14), članka 35. i st. 2 čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Prodaja Nekretnina - 
22-02-2018
Read more »
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - komunalni radnik I

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, upućuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Zapošljavanje - 
21-02-2018
Read more »
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini (UPU 4) i Pročišćeni tekst Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini (UPU 4)

Objavljuju se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini (UPU 4), koja je prihvaćena na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigla, dana 09. veljače 2018. godine i Pročišćeni

Fiorini (UPU 4) - 
19-02-2018
Read more »
Financijski Izvještaj Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu

Objavljuje se Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017. godine, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2017.

Proračun Općine 2017 - 
16-02-2018
Read more »
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla – Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio, broj 3/18)

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla – Verteneglio detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog Vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio, početak obavljanja funkcije vijećnika, mirovanje i prestanak mandata vijećnika, ostvariv

Važni Akti i Odluke - 
16-02-2018
Read more »
Statut Općine Brtonigla Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio, broj 3/18)

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Brtonigla - Verteneglio, njena obilježja, javna priznanja, ostvarivanje prava nacionalnih manjina, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i i

Važni Akti i Odluke - 
16-02-2018
Read more »
Obavijest o ishodu Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio (KLASA: 372-03/17-30/07 URBROJ: 2105/04-02/01-18-9 od 01. veljače 2018.godine), objavljen dana 01. veljače 2018.godine

Po provedenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-03/17-30/07 URBROJ: 2105/04-02/01-18-9 od 01. veljače 2018.godine), objavljenog dana 01. velj

Zakupi - 
15-02-2018
Read more »
Službene novine br.04/2018

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA Broj: 04 Godina: 2018 Brtonigla, 14. veljače 2018. godine   ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA   1. Odluka  o utvrđivanju potrebe za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Službene novine 2018. - 
14-02-2018
Read more »
Obavijest o održavanju radionice za natječaj iz tipa operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2, tipa ope

Novosti - 
14-02-2018
Read more »
Obavijest o održavanju radionice za natječaj iz tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.1., tipa operacije 4.1.1. “R

Novosti - 
14-02-2018
Read more »
Službene novine br.03/2018

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA Broj: 03 Godina: 2018 Brtonigla-Verteneglio, 13. veljače 2018. godine   ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA   1. Statut Općine Brtonigla-Verteneglio 2. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneg

Službene novine 2018. - 
13-02-2018
Read more »
U Brtonigli pjenušac će se piti iz čokoladnih čaša

Najslađi događaj je pred nama. Riječ je 6. Izdanju Choco & Wine festa, koji će se odvijati od 17. do 18. Veljače 2018. u Brtonigli. Desetine izlagača, ove subote, ravno u podne, otvoriti će vrata šatora u kojemu će se nalaziti „raj&

Novosti - 
13-02-2018
Read more »
Obavijest o besplatnom mjerenju krvnog tlaka i šećera u krvi u veljači

Obavještavamo Vas da u srijedu, 14. veljače 2018. godine, od 08,30 do 10,30 sati , u prostorijama ambulante Dr. Prekali u Brtonigli, Patronažna služba vršiti će besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi za sve zainteresiran

Novosti - 
12-02-2018
Read more »
PRORAČUN U MALOM

I ove se godine objavljuje brošura u kojoj možete pronaći sve najvažnije informacije o stavkama koje čine općinski proračun Općine Brtonigla za 2018. godinu – počevši od prihoda proračuna pa sve do planiranih investicija u tekućoj

Proračun Općine 2018 - 
08-02-2018
Read more »
Oglas za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Općina Brtonigla raspisuje Oglas radi prijema u službu jednog radnika na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenika komunalnog radnika I.

Zapošljavanje - 
08-02-2018
Read more »
Obavijest o ishodu Oglasa za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Općinski načelnik Općine Brtonigla donosi Odluku o poništenju Oglasa za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Zapošljavanje - 
07-02-2018
Read more »
7. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u petak, 09. veljače 2018. godine u 18:00 sati. U prilogu nalaze se poziv sa dnevnim redom sjednice te radni materijali.   Poziv i dnevni red za 7. sjednicu Općinskog Vijeća Općine

Mandat 2017-2021 - 
02-02-2018
Read more »
Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 6. sjednici održanoj 30.01.2018. godine, donijelo je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu 6. MAJ-a d.o.o. na području Općine

Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj  6. sjednici održanoj 30.01.2018. godine, donijelo je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu 6. MAJ-a d.o.o.

Gospodarenje otpadom - 
02-02-2018
Read more »
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla

Općinsko vijeće Općine Brtonigla, na svojoj  6. sjednici održanoj 30. siječnja  2018. godine, donijelo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla,

Gospodarenje otpadom - 
02-02-2018
Read more »
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla

Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 6. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonig

Gospodarenje otpadom - 
02-02-2018
Read more »
Plan gospodarenja sa otpadom Općine Brtonigla - Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Plan gospodarenja sa otpadom Općine Brtonigla - Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Gospodarenje otpadom - 
02-02-2018
Read more »
Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla

Raspisuje se natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda. Opis poslovnog prostora koji se izlaže natječaju, svi uvjeti natječaja kao i način podnošenja ponuda, nalaze se u tekstu

Zakupi - 
01-02-2018
Read more »
Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda

Raspisuje se natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda. Popis nekretnina, svi uvjeti natječaja kao i način podnošenja ponuda, nalaze se u tekstu u privit

Zakupi - 
01-02-2018
Read more »
Službene novine br.02/2018

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA Broj: 02 Godina: 2018 Brtonigla, 31. siječnja 2018. godine   ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA   1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunal

Službene novine 2018. - 
31-01-2018
Read more »
Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Brtonigla – Verteneglio

Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla objavljuje Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Brtonigla – Verteneglio. U privitku se nalazi cjeloviti tekst izvještaja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
30-01-2018
Read more »
Poziv na davanje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla

Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja Općine Brtonigla te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 28. veljače 2018. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla. Javna priz

Javni pozivi - 
30-01-2018
Read more »
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata - komunalni radnik I

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, upućuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Zapošljavanje - 
30-01-2018
Read more »
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata -komunalni radnik II

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, upućuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Zapošljavanje - 
30-01-2018
Read more »
I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ) i člank

Plan javne nabave - 
25-01-2018
Read more »
Obavijest za šumoposjednike

Podružnica Istarske županije Javne ustanove za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, obavještava šumopos

Novosti - 
24-01-2018
Read more »
POZIV NA PREDSTAVLJANJE PLANA PROVEDBE LAG-NATJEČAJA U 2018. GODINI

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“, u suradnji Gradom Novigradom – Cittanova i Općinom Brtonigla – Verteneglio, vas poziva na predstavljanje Plana provedbe LAG-natječaja u 2018. godini. Predstavljanje Plana provedbe LAG-

Novosti - 
24-01-2018
Read more »
6. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u utorak, 30. siječnja 2018. godine u 18:00 sati. U prilogu nalaze se poziv sa dnevnim redom sjednice te radni materijali.   Poziv i dnevni red za 6. sjednicu Općinskog Vijeća Opći

Mandat 2017-2021 - 
23-01-2018
Read more »
Plan savjetovanja s javnošću Općine Brtonigla za 2018. godinu

Objavljuje se Plan savjetovanja s javnošću Općine Brtonigla za 2018. godinu i Zaključak o utvrđivanju Plana savjetovanja s javnošću Općine Brtonigla za 2018. godinu, sa tablicom u kojom su iskazani naziv akta prije čijeg donošenj

Pravo na pristup informacijama - 
19-01-2018
Read more »
Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Brtonigla

Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla objavljuje Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otp

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
19-01-2018
Read more »
Plan nabave Općine Brtonigla za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ) i člank

Plan javne nabave - 
19-01-2018
Read more »
Objava podataka o sponzorstvima i donacijama za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Temeljem čl.10., stavka 1.,točke 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN-25/13 i 85/15) Načelnik Općine Brtonigla objavljuje

Donacije i Sponzorstva - 
18-01-2018
Read more »
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Općina Brtonigla objavljuje Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

Godišnja izvješća - 
18-01-2018
Read more »
Službene novine br.01/2018

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA Broj: 01 Godina: 2018 Brtonigla, 17. siječnja 2018. godine   ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA   1. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere MONTE CAL d.o.o. Poreč za financiranje rekonstrukcije dijela nerazvrs

Službene novine 2018. - 
17-01-2018
Read more »
Kampanja „Udomi“

Objavljuje se plakat udruge Prijatelji životinja za kampanju „Udomi”. Kampanja, u sklopu koje je snimljen i promotivni video, poziva sve da se umjesto za kupnju životinja odluče na udomljavanje pasa ili mačke. Također, upozorava da je nap

Novosti - 
17-01-2018
Read more »
Udruga “Mijau” i u 2018 god. već tradicionalno organizira akciju sterilizacija mačaka u Istri s 50% popusta

Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije mačaka. Ove godine akcija je već započela od 15. siječnja 2018, zbog velike zainteresiranosti građana i traje cijelu ve

Novosti - 
17-01-2018
Read more »
Obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu Urbanistickog plana uredenja gradevinskog podrucja naselja Kovri

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanistickog plana uredenja gradevinskog podrucja naselja Kovri provesti ce se od od 25. sijecnja 2018. godine do 24. veljace 2018. godine . Uvid u Prijedlog plana moci ce se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjel

KOVRI - 
17-01-2018
Read more »
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (KLASA: 010-01/18-10/01 URBROJ:2105/04-01-18-1). &nb

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
12-01-2018
Read more »
Oglas za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Općina Brtonigla raspisuje Oglas radi prijema u službu jednog radnika na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenika komunalnog radnika II   KLASA: 112-03/18-30/02URBROJ:2105/04-02/01-18-2Brtonigla, 11. sije

Zapošljavanje - 
10-01-2018
Read more »
Oglas za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Općina Brtonigla raspisuje Oglas radi prijema u službu jednog radnika na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenika komunalnog radnika I   KLASA: 112-03/18-30/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2Brtonigla, 11. sij

Zapošljavanje - 
10-01-2018
Read more »
Obavijest o besplatnom mjerenju krvnog tlaka i šećera u krvi u siječnju

Obavještavamo Vas da u srijedu, 10. siječnja 2018. godine, od 08,30 do 10,30 sati , u prostorijama ambulante Dr. Prekali u Brtonigli, Patronažna služba vršiti će besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi za sve zainteresira

Novosti - 
05-01-2018
Read more »
Upravni odbor i Skupština LAGUR-a Pinna nobilis

Dana 14.12.2017. s početkom u 17:00 sati u prostorijama Sportske dvorane Novigrad održana je sjednica Upravnog odbora LAGUR-a „Pinna nobilis“ na kojoj su usvojeni Plan rada LAGUR-a i Financijski plan LAGUR-a za 2018. godinu. Donesena je t

Novosti - 
02-01-2018
Read more »
Godišnji program rada i Financijski plan za 2018.godinu – Keti Visintin

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, vijećnica Općinskog vijeća Općine Brtonigla kao članica liste grupe birača objavljuje godišnji program rada i financijski plan

Objave - 
28-12-2017
Read more »
Godišnji program rada i Financijski plan za 2018.godinu – Elena Barnaba'

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, vijećnica Općinskog vijeća Općine Brtonigla kao članica liste grupe birača objavljuje godišnji program rada i financijski plan

Objave - 
28-12-2017
Read more »
Godišnji program rada i Financijski plan za 2018.godinu – Željko Ružić

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, vijećnik Općinskog vijeća Općine Brtonigla kao član liste grupe birača objavljuje godišnji program rada i financijski plan

Objave - 
28-12-2017
Read more »
II. Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

Nakon  otvaranja i pregleda pristiglih prijava na II. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: URBROJ: 2105/04-02/01-17-19 od 29. studenoga 2017. godine), Komisija za stipen

Natječaji - 
28-12-2017
Read more »
ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE LAG-A „SJEVERNA ISTRA“

Dana 18. prosinca 2017. održana je redovna sjednica Skupštine LAG-a „Sjeverna Istra“ u Zajednici Talijana u Vižinadi. Sjednica je bila od posebne važnosti s obzirom da je u tijeku priprema procesa objave LAG-natječaja te je shodno

Novosti - 
21-12-2017
Read more »
Službene novine br.20/2017

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLABroj: 20Godina: 2017Brtonigla, 20. prosinca 2017. godine   ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA 1. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu2. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastr

Službene novine 2017. - 
20-12-2017
Read more »
Priopćenje sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla

U utorak, 19. prosinca 2017. godine, s početkom u 18 sati, održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla, tijekom koje su usvojene sljedeće odluke: 1. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu2. I. Izmjene i dopune P

Novosti - 
20-12-2017
Read more »
Plan gospodarenja sa otpadom Općine Brtonigla – Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Brtonigla za razdoblje od 2017. do 2022. godine temelji se na ciljevima Plana gospodarenja otpadom R. Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN, br. 3/17) teZakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13), k

Strateški dokumenti - 
18-12-2017
Read more »
Službene novine br.19/2017

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA Broj: 19 Godina: 2017 Brtonigla, 15. prosinca 2017. godine   ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA 1. Odluka o izravnom ugovaranju usluga mehanizacije za zimsku službu na području općine Brtonigla za 2017/20182. Odluk

Službene novine 2017. - 
15-12-2017
Read more »
Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Općine Brtonigla

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom /ZoOGO/ (NN broj, 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. ZoOGO

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
15-12-2017
Read more »
II. Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na II. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: URBROJ: 2105/04-02/01-17-19 od 29. studenoga 2017. godine), Komisija za stipendiranj

Natječaji - 
15-12-2017
Read more »
5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u utorak, 19. prosinca 2017. godine u 18,00 sati. U prilogu nalaze se poziv sa dnevnim redom sjednice te radni materijali.   Poziv i dnevni red za 5. sjednicu Općinskog Vijeća Opći

Mandat 2017-2021 - 
12-12-2017
Read more »
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla

Ovim se natječajem prodaje nekretnina u naselju Nova Vas prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja   KLASA:944-05/17-50/28URBROJ: 2105/04-02/01-17-9Brtonigla, 16. studenoga 2017.godine Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i pod

Prodaja Nekretnina - 
07-12-2017
Read more »
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla

Ovim se natječajem prodaje nekretnina u naselju Brtonigla prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja   Temeljem čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 1

Prodaja Nekretnina - 
07-12-2017
Read more »
Natječaj za prodaju nekretnina po poticajnim uvjetima

Ovim se natječajem prikupljaju zahtjevi za kupnju nekretnine u naselju  Fiorini, podnositelja zahtjeva  koji ispunjavaju uvjete sukladno Programu zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla   Na temelju članka 48. Zakon

Prodaja Nekretnina - 
07-12-2017
Read more »
Priopćenje u svezi prostorno-planske dokumentacije Općine Brtonigla i luke u Karigadoru

Objavljuje se priopćenje načelnika Općine Brtonigla i predsjednika Općinskog vijeća Općine Brtonigla u svezi prostorno-planske dokumentacije Općine Brtonigla i luke u Karigadoru. Nakon održane 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla i prihvaćen

Novosti - 
06-12-2017
Read more »
Službene novine br.18/2017

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLABroj: 18Godina: 2017Brtonigla, 30. studenog 2017. godine   ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća predškolske ustanove Dječji vrtić “Kalimero” &ndash

Službene novine 2017. - 
03-12-2017
Read more »
Obavijest o besplatnom mjerenju krvnog tlaka i šećera u krvi u prosincu

Obavještavamo Vas da u srijedu, 06. prosinca 2017. godine, od 08,30 do 10,30 sati , u prostorijama ambulante Dr. Prekali u Brtonigli, Patronažna služba vršiti će besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi za sve zainteresira

Novosti - 
01-12-2017
Read more »
II. JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENSTKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Objavljuje se II. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018., koji se nalazi u privitku.

Natječaji - 
29-11-2017
Read more »
Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

Nakon  otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od 25. listopada 2017. godine), Komisija za stipendiranje je ut

Natječaji - 
29-11-2017
Read more »
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA

Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla objavljuje Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o zabrani izvođenja radova.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
23-11-2017
Read more »
Održana 2. terenska radionica o pokrovnim usjevima

Dana 18. studenoga 2017. u Kostanjici je s početkom u 13:00 sati održana 2. terenska radionica na temu “Ključni elementi uspostave i održavanja zatravljenog međurednog prostora u vinogradu s prirodnom vegetacijom vinograda“. Podsjećamo, u

Novosti - 
21-11-2017
Read more »
4. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

IV. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u utorak, 28. studenog 2017. godine u 18,00 sati. U prilogu nalaze se poziv sa dnevnim redom sjednice te radni materijali.   Poziv i dnevni red za 4. sjednicu Općinskog Vijeća Opć

Mandat 2017-2021 - 
21-11-2017
Read more »
Obavijest Dječjeg vrtića Kalimero u svezi poklona Djeda Mraza

Obavještavamo roditelje djece koja ne pohađaju Dječji vrtić „Kalimero“ i koja su navršila 2 godine, a djeca su sa područja Općine Brtonigla, da se najkasnije do 30.11.2017. god. prijave u Dječji vrtić ''Kalimero'' kako bi pr

Novosti - 
20-11-2017
Read more »
Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od 25. listopada 2017. godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila

Natječaji - 
20-11-2017
Read more »
Božićni sajam i ostala događanja tijekom prosinca

9. i 10. prosinca održava se Božićni sajam koji Brtoniglu uvodi u blagdansku priču. Uz ukrase, unikatne ručne radove i aranžmane od borovine, u ponudi će se naći i domaće vino, rakije, med, sir, slastice i drugi autohtoni proizvodi već upakirani i sp

Novosti - 
15-11-2017
Read more »
Održana 1. terenska radionica o pokrovnim usjevima

Dana 14. studenoga 2017. u Korenikima je s početkom u 12:00 sati održana 1. terenska radionica na temu „Ključni elementi odabira, uspostave i održavanja međurednog prostora u vinogradu s pokrovnim usjevima koji su ciljano zasijani“ u sklo

Novosti - 
15-11-2017
Read more »
Prijedlog plana proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Objavljuje se prijedlog plana proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu, sa projekcijama za sljedeće dvije godine, a koji se sastoji od općeg dijela, računa prihoda i rashoda, računa financiranja/zaduživanja, prikaza raspoloživ sredstava, posebnog d

Proračun Općine 2018 - 
15-11-2017
Read more »
CLEAN UP DAYS – Poziv na čišćenje i uređenje okoliša

Da bismo Općinu Brtonigla pretvorili u ljepšu turističku i poslovnu destinaciju, potrebno je da svi poduzmemo dodatne aktivnosti i napore radi očuvanja prirode i okoliša. Pozivaju se svi građani da sudjelovanjem u akciji čišćenj

Novosti - 
10-11-2017
Read more »
Službene novine br.17/2017

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLABroj: 17Godina: 2017 Brtonigla, 08. studenog 2017. godine   ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za usluge izrade urbanističkog plana uređenja građev

Službene novine 2017. - 
10-11-2017
Read more »
EU sredstva za krčenje vinograda zaraženih zlatnom žuticom i podizanje novih nasada

Zbog štete koje je zlatna žutica vinove loze prouzročila u vinogradima diljem zemlje te zbog opasnosti od daljeg širenja te bolesti u nezaražena područja, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Akcijski plan za suzbijanje i sprječavanje

Novosti - 
08-11-2017
Read more »
Poziv na terenske radionice o pokrovnim usjevima i metodi zatravljivanja

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra” poziva vinare i vinogradare te ostale zainteresirane dionike s LAG područja na terenske radionice u sklopu projekta “Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu”. Rok za prijavu je

Novosti - 
02-11-2017
Read more »
Obavijest o radovima u Karigadoru

Obavještavaju se svi učesnici u prometu da se radi rekonstrukcije raskrižja, ZATVARA za sav promet dio državne ceste DC75 kroz Karigador u dužini od 1,5 km.Takva privremena regulacija prometa biti će na snazi od 06.11.2017. do 06.05.2018. godi

Novosti - 
31-10-2017
Read more »
Tečajevi i aktivnosti Agencije Lokalne Demokracije

Obaviještavamo Vas o aktivnostima koje se provode pod pokroviteljstvom Agencije Lokalne Demokracije iz Brtonigle, a na kojima su pozvani svi građani Općine Brtonigla.   1) Tečaj njemačkog jezika Agencija Lokalne Demokracije održava teč

Novosti - 
31-10-2017
Read more »
Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, Općina Brtonigla objavljuje Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova, na kojeg zainteresirane osobe mogu najkasnije do 17. studenog 2017. g., dostaviti svoje prijedloge i mi&

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
31-10-2017
Read more »
Obavijest za sve građane Općine Brtonigla

Obaviještavamo Vas da u srijedu, dana 08. studenog 2017. godine, od  8:30 do 10:30 sati, u prostoriji ambulante Dr. Prekali u Brtonigli, patronažna služba vršiti će besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi.

Novosti - 
30-10-2017
Read more »
Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini

Objavljuje se Izmjena  Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini.   KLASA: 421-03/17-30/02URBROJ:2105/04-02/01-17-4Brtonigla, 27. listopada 201

Natječaji za udruge - 
27-10-2017
Read more »
15. dani gljiva: 28. i 29. listopada

Manifestacija posvećena šumskoj jesenskoj deliciji – gljivi, jedna od najvećih jesenskih manifestacija na području SZ Istre. Dvodnevna zanimljiva i edukativna manifestacija posvećena je svim ljubiteljima gljiva, prirode i aktivnosti, u c

Novosti - 
26-10-2017
Read more »
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENSTKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Objavljuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018., obrazac se koji nalazi u privitku.   Na temelju članka 44. st.1. i članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (&bdquo

Natječaji - 
25-10-2017
Read more »
Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Brtonigla ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Objavljuje se Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Brtonigla ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.   KLASA: 022-05/17-50/01URBROJ: 2105/04-02/01-17-7Brtonigla, 18. listopada 2017.godine   Na temelju odredbe članka 80. stava

Javna nabava - 
20-10-2017
Read more »
Zakonske obaveze skrbnika pasa

Pozivamo sve građane Općine Brtonigla da pročitaju tekst koji slijedi i da se informiraju o zakonskim obavezama skrbnika pasa.   NENAPUŠTANJE: Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je napuštanje životinje. Propisana je ka

Novosti - 
13-10-2017
Read more »
Službene novine br.16/2017

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLABroj: 16Godina: 2017 Brtonigla, 13. listopada 2017. godine   ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA 1. Odluka o financiranju nabave školskih udžbenika u školskoj godini 2017./2018. 2. Rješenje o imeno

Službene novine 2017. - 
13-10-2017
Read more »
Poziv građanima Općine Brtonigla za prijavu ilegalnih odlagališta

Pozivamo Vas da prijavite općinskoj upravi sva ilegalna odlagališta otpada na području Općine Brtonigla, u cilju održavanja čistoće i zaštite prirode na općinskom području. Prijavu možete podnijeti kako slijedi: 1) osobno u prostorija

Javni pozivi - 
10-10-2017
Read more »
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla

Ovim se natječajem prodaju nekretnine u naselju Brtonigla i Nova Vas prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja.   KLASA:944-05/17-50/06URBROJ: 2105/04-02/01-17-19 Brtonigla, 19. rujna 2017.godine   Na temelju čl. 48. Zako

Prodaja Nekretnina - 
06-10-2017
Read more »
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla

Ovim se natječajem prodaju nekretnine u naselju Fiorini prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja.   Temeljem čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 11

Prodaja Nekretnina - 
06-10-2017
Read more »
Natječaj za prodaju nekretnina po poticajnim uvjetima

Ovim se natječajem prikupljaju zahtjevi za kupnju nekretnina u naselju St.Drušković i Fiorini, podnositelja zahtjeva  koji ispunjavaju uvjete. sukladno Programu zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla.   Na temelj

Prodaja Nekretnina - 
06-10-2017
Read more »
Opći podaci o mjesnim odborima

Mjesni odbori 2017 info - 
04-10-2017
Read more »
Članovi Mjesnih Odbora 2017

BRTONIGLA - VERTENEGLIO Članovi vijeća Mjesnog odbora Brtonigla - Verteneglio jesu: 1. FRANKO TURINA – predsjednik2. MAURIZIO BIBALO3. MARIJA HILJ4. PATRIK BOŽIĆ5. TEO FERNETICH6. ENISA ČINDRAK7. DANIJEL GRIŽANČIĆ8. MORENO PREGARA9. DANIEL BA

Mjesni odbori 2017 - 
04-10-2017
Read more »
Održana 2. radionica „Odabir, uspostava i održavanje pokrovnih usjeva”

Dana 28. rujna 2017. s početkom u 17:00 sati u Vijećnici Općine Grožnjan održana je 2. radionica pod nazivom „Odabir, uspostava i održavanje pokrovnih usjeva” u sklopu projekta LAG-a „Sjeverna Istra“ u suradnji s Veleučili&sca

Novosti - 
04-10-2017
Read more »
Obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu RH

Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brtonigla– Verteneglio. Prod

Objave - 
02-10-2017
Read more »
Poziv na 2. radionicu „Odabir, uspostava i održavanje pokrovnih usjeva” - za vinare i vinogradare s područja LAG-a „Sjeverna Istra“

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra” poziva vinare i vinogradare te ostale zainteresirane dionike s LAG područja na 2. radionicu „Odabir, uspostava i održavanje pokrovnih usjeva“. Radionica je sastavni dio projekta „

Novosti - 
22-09-2017
Read more »
Službene novine br.15/2017

Službene novine 2017. - 
17-09-2017
Read more »
Službene novine br.14/2017

Službene novine 2017. - 
17-09-2017
Read more »
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA RAZDOBLJE od 2017. do 2022. GODINE

Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla objavljuje Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
15-09-2017
Read more »
Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu.

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/11, 3/13 i 8/13-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Brt

Javni pozivi - 
11-09-2017
Read more »
Upute za izradu Proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 2018. - 2020.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15),  Ministarstvo financija izradilo je  Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018-2020. godine.

Proračun Općine 2017 - 
11-09-2017
Read more »
3. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

Treća sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu 13.rujna 2017. godine u 18 ,00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom sjednice.   Poziv i dnevni red za 3. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla Materi

Mandat 2017-2021 - 
06-09-2017
Read more »
Turistička zajednica Općine Brtonigla objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama u 2018. godini

Turistička zajednica Općine Brtonigla sukladno Zakonu o turističkim zajednicama do kraja tekuće godine donosi Program rada i financijski plan za 2018. godinu. Kako bi se i predani programi manifestacija razmotrili u sklopu donošenja plana koje

Novosti - 
31-08-2017
Read more »
OBAVIJEST o privremenom zatvaranju prometa

Općina Brtonigla ovim putem obavještava građane kako će se dana 01.09.2017.g i 02.09.2017.g. u vremenu od 00:00 sati do 24.00 sati privremeno zatvoriti promet kroz Trg Sv. Zenona radi održavanja utrke ISTRIAN WINE RUN. Mole se građani da se p

Novosti - 
30-08-2017
Read more »
Radionica “Uvod u primjenu pokrovnih usjeva u vinogradima”

Lokalna Akcijska Grupa “Sjeverna Istra” poziva vas na besplatnu radionicu “Uvod u primjenu pokrovnih usjeva u vinogradima”. Teme: vrste pokrovnih usjeva te prednosti i nedostaci primjene pokrovnih usjeva.U ponedjeljak, 11. ru

Novosti - 
30-08-2017
Read more »
Anketni upitnik na temu upravljanja pokrovnim usjevima u vinogradu

Pozivaju se svi vinari i vinogradari s područja djelovanja LAG-a „Sjeverna Istra“ da izdvoje nekoliko minuta svog vremena i ispune anketni upitnik koji se provodi u sklopu projekta „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu&

Novosti - 
27-08-2017
Read more »
Službene novine br.13/2017

Službene novine 2017. - 
23-08-2017
Read more »
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST VEZANO ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O NEKRETNINAMA

Bez obzira na najavu odgode primjene Zakona o lokalnim porezima, u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, podaci o nekretninama i njihovim vlasnicima/korisnicama koji su prikupljeni temeljem upitnika/obrazaca koje su općine i gradovi u protekl

Novosti - 
17-08-2017
Read more »
Obavijest o dodjeli nagrada odličnim učenicima

Dana 10. kolovoza 2017. godine Načelnik Općine Brtonigla donio Odluku o dodjeli nagrade odličnim učenicima u 2017. godini sa područja Općine Brtonigla.   Nagrada u pojedinačnom iznosu od 1.200,00 kn dodijeljena je: • Maji Kelava, za zavr

Novosti - 
16-08-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Javnog natječaja za zakup poslovnih prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-01/17-10/02 URBROJ: 372-01/17-10/02 od 24. srpnja 2017. godine), objavljen dana 25.srpnja 2017.godine

Po provedenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-01/17-10/02 URBROJ: 372-01/17-10/02  od 24. srpnja 2017. godine), objavljenog dana 25.srpnja 2017.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla i na

Zakupi - 
13-08-2017
Read more »
Obavijest o privremenom zatvaranju trgova i ulica u Brtonigli tijekom održavanja FEŠTE SV.ROKA

Općina Brtonigla ovim putem obavještava građane kako će od 14. kolovoza 2017. (ponedjeljak) do 16. kolovoza 2017. godine (srijeda) privremeno zatvoriti promet dio ulice Sv. Križa, dio Glavne ulice, dio Mlinske ulice, Trg Loggie, Trg Sv. Zenona

Novosti - 
10-08-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla radi postavljanja privremenih objekata (KLASA: 372-03/17-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od 12. lipnja 2017. godine), objavljen dana 13. lipnja

Po provedenom Javnom natječaju za davanje na korištenje nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla radi postavljanja privremenih objekata  (KLASA: 372-03/17-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od  12. lipnja 2017. godine), ob

Zakupi - 
10-08-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Javnog poziva za korištenje javnih površina tijekom manifestacije Sv. Roka u Brtonigli (KLASA: 363-02/17-05/11 URBROJ: 2105/04-02/01-17-5 od 10. srpnja 2017. godine)

Po provedbi Javnog poziva za korištenje javnih površina tijekom manifestacije Sv. Roka u Brtonigli (KLASA: 363-02/17-05/11 URBROJ: 2105/04-02/01-17-5 od 10. srpnja 2017. godine), objavljenog dana 11. srpnja 2017. godine na oglasnoj ploč

Javni pozivi - 
10-08-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/12 URBROJ: 2105/04-02/01-17-10 od 26. svibnja 2017.godine), objavljen dana 29. svibnja 2017.godine

Po provedenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/12 URBROJ: 2105/04-02/01-17-10 od 26. svibnja 2017.godine), objavljenog dana 29. svibnja 2017.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla i na

Zakupi - 
10-08-2017
Read more »
Sveti Rok

The Night Express Band, Klapa Rišpet, Tara & Timetravelers, Prljavo Kazalište, Vatromet…i mnogo drugo Vas očekuje na ovogodišnjem izdanju Fešte Svetog Roka. Program manifestacije nalazi se u privitku.

Novosti - 
08-08-2017
Read more »
Fešta Svetog Lovre

Organizatori, Mjesni odbor Nova Vas i Zajednica Talijana Nova Vas, pozivaju Vas u Novu Vas dana 10.08. te 12. i 13.08.2017., kada će se održati tradicionalna Fešta Svetog Lovre! Program manifestacije nalazi se u privitku.

Novosti - 
08-08-2017
Read more »
Turistička zajednica objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama u 2018. godini

Obavještavamo Vas da je Turistička zajednica Općine Brtonigla, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma, a za potrebe izrade Programa rada i Financijskog plana za 2018. godinu, objavila Javni poziv za podno&

Novosti - 
07-08-2017
Read more »
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka prijema u radni odnos komunalnog redara-referenta, upućuje

Zapošljavanje - 
04-08-2017
Read more »
Zaštite se od vrućina - Apel za građane

U posljednjem desetljeću prisutan je trend porasta temperature u ljetnom razdoblju što utječe na zdravstveno stanje stanovništva. U Europi je zabilježen porast smrtnosti povezan s velikim vrućinama, dok procjene za Europu ukazuju na vje

Novosti - 
02-08-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima - tko nije proveo 2. tretiranje za američkog cvrčka neka to obvezno napravi

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” koj

Objave - 
28-07-2017
Read more »
Javna rasprava o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Brtonigla - Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Objavljuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Brtonigla - Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi od strane zainteresirane javnosti. Rok u kojem javnost može iznositi primje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
28-07-2017
Read more »
Natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla

Temeljem članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  (NN br.125/11 i 64/15), Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj  5/12, 12/12 I 22/16) i Odlu

Zakupi - 
25-07-2017
Read more »
Službene novine br.12/2017

Službene novine 2017. - 
22-07-2017
Read more »
Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-21 od 13. srpn

Zapošljavanje - 
20-07-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla donosi sljedeću

Zapošljavanje - 
20-07-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima - vrijeme je za 2. tretiranje američkog cvrčka

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” koj

Objave - 
17-07-2017
Read more »
Brtonigla pod zvijezdama

Ljetne večeri najbolja su kulisa za odlično druženje uz zalazak sunca ili ispod zvjezdanog neba. „Brtonigla pod zvijezdama“ – event koji će se održati svakog četvrtka, počevši od 13.srpnja do 10. kolovoza, očekuju vas jedins

Novosti - 
14-07-2017
Read more »
Javni poziv za korištenje javnih površina tijekom manifestacije Sv. Roka u Brtonigli

Općina Brtonigla izlaže javne površine koje se daju svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama registriranih za obavljanje određene djelatnosti, za vrijeme održavanja manifestacije Sv. Roka u Brtonigli, od 14. do 16. kolovoza 2017. godine

Javni pozivi - 
12-07-2017
Read more »
Brtonigla među najtransparentnijim općinama!

Institut za javne financije analizirao je i ocijenio transparentnost (otvorenost) lokalnih proračuna u istraživanju kojim su obuhvaćene sve županije, gradovi i općine, odnosno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Općina Brtonigla je u

Novosti - 
06-07-2017
Read more »
Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje

Crveni križ Bujštine započinje drugu podjelu paketa pomoći građanima iz kategorije socijalno ugroženih u okviru projekta „Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje“ U okviru EU-projekta „Humanitarni paket za Dalmaciju i Pr

Novosti - 
05-07-2017
Read more »
U bojama tradicije - žetvena svečanost, 09.07.2017.

Najavljujemo event „U bojama tradicije- žetvena svečanost“, navedeni događaj, odvesti će vas u daleku prošlost u doba starih zanata. Ulice Brtonigle preplaviti će zanatlije koji će izrađivati potkove, drvene bačve, zdjele, instrume

Novosti - 
04-07-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 03.07.2017 god.   Upućuju se vinogradari sa područja Istre da u narednih nekoliko dana provedu drugo tretiranje usmjereno protiv američkog cvrčka (Scaphoides titanus), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zla

Objave - 
03-07-2017
Read more »
POZIV ODLIČNIM UČENICIMA

Pozivaju se svi; - učenici svih razreda srednjih škola s prebivalištem na području Općine Brtonigla koji su ostvarili odličan uspjeh na kraju šk. god. 2016./2017. i - učenici s prebivalištem na području Općine Brtonigla k

Javni pozivi - 
30-06-2017
Read more »
Službene novine br.11/2017

Službene novine 2017. - 
30-06-2017
Read more »
Povoljne mogućnosti kreditiranja za poduzetnike

Istarska županija nastavlja i ove godine poticanje poduzetništva sufinanciranjem dijela kamata na kredite za nove investicije i trajna obrtna sredstva, u suradnji sa poslovnim bankama IKB Umag d.d., RBA d.d., PBZ d.d. i ERSTE BANK d.d. Koris

Novosti - 
30-06-2017
Read more »
Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara - referenta

Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-18 od 26. lipn

Zapošljavanje - 
28-06-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla donosi sljedeću

Zapošljavanje - 
28-06-2017
Read more »
Službene novine br.10/2017

Službene novine 2017. - 
26-06-2017
Read more »
2. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu, 28. lipnja 2017. godine u 20,00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom sjednice.   Poziv i dnevni red za 2. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla Mate

Mandat 2017-2021 - 
21-06-2017
Read more »
Općinsko vijeće

Članovi Općinskog vijeća Općine Brtonigla (mandat 2017.-2021.): IVANA SISSOT (IDS) EZIO BARNABA' (IDS) LORENA LUBIANA BELLE' (IDS) dr. sc. IGOR PALČIĆ (IDS) OLGA SABADIN (IDS) FRANKO FERNETIĆ (IDS) MARIJA BURŠIĆ (IDS) MAURICIO VERONE

Općinsko Vijeće - 
21-06-2017
Read more »
Obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište svim fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Agencija za poljoprivredno zemljište obaviještava da je u Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.Zakona o poljoprivrednom zemljišt

Novosti - 
19-06-2017
Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 12.06.2017 god.   Upozoravamo maslinare s područja Istre, da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae) srednjeg do kritičnog praga štetnosti. Ovisno o položaju i sortimentu, maslina je

Objave - 
14-06-2017
Read more »
Otvaranje izložbe Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije s temom “Multimedijalni prikaz rada Udruge od 1948. do 2016.“

U petak 16.06 u 18h u Turističkoj zajednici (TZ) Brtonigla, Udruga gluhih i nagluhih IŽ otvara izložbu “Multimedijalni prikaz rada Udruge od 1948. do 2016.” u sklopu projekta “Tišina je glazba za moje uši”. Proj

Novosti - 
14-06-2017
Read more »
OBAVIJEST I JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

Obavještavamo građane i pravne osobe - sve vlasnike nekretnina na području Općine Brtonigla da od 01.01.2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na kuće za odmor zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.   Temeljem članka 20. stava

Javni pozivi - 
09-06-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 09.06.2017 god.   U Istri je na širem području i prošle godine potvrđena zlatna žutica vinove loze koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescens doree MLO.(Popis svih katarstaskih opć

Objave - 
09-06-2017
Read more »
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1)

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1) (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16) mijenja se i dopunjava u sladu s ovom Odlukom.

BRTONIGLA (UPU 1) - 
08-06-2017
Read more »
Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” koj

Objave - 
08-06-2017
Read more »
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu, 14. lipnja 2017. godine u 18,00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom sjednice.

Mandat 2017-2021 - 
06-06-2017
Read more »
Natječaji u tijeku za poljoprivrednike i poduzetnike

Poštovani poljoprivrednici i poduzetnici sa područja Općine Brtonigla, U nastavku dostavljamo Vam informaciju o objavljenim natječajima za sudjelovanje u sustavima kvalitete i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, za certifikac

Novosti - 
06-06-2017
Read more »
Službene novine br.09/2017

Službene novine 2017. - 
02-06-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 30.05.2017 god.   Vinogradarima preporučujemo da prije cvatnje izvrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).Protiv peronospore prepor

Objave - 
31-05-2017
Read more »
Načelnik Općine Brtonigla

Načelnik obavlja sve poslove utvrđene Statutom Općine Brtonigla, u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Načelnik zastupa Općinu Brtonigla i odgovoran je za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine.   P

Načelnik Općine - 
30-05-2017
Read more »
Oglas za posao Bina Istra d.d.

Bina-Istra d.d. zapošljava više čistača/čistačica sanitarnih čvorova na odmorištima Umag i Novigrad na autocesti Istarskog ipsilona.   U nastavku pojedinosti radnog mjesta:- Ugovor na 4 do 6 mjeseci (početak 06/2017).- Ne

Novosti - 
29-05-2017
Read more »
Poziv na radionicu za vinogradare: Nove spoznaje u zaštiti vinograda od zlatne žutice i bolesti drva vinove loze

Institut za poljoprivredu i turizam u sklopu EU projekta Winetwork organizira radionicu na temu zlatne žutice i bolesti drva vinove loze, koja će se održati u petak, 9. lipnja 2017. godine, u Hotelu Laguna Parentium (Poreč, Zelena Laguna), s početkom

Novosti - 
29-05-2017
Read more »
Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla

Temeljem članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  (NN br.125/11 i 64/15), Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj  5/12, 12/12 I 22/16) i Odlu

Zakupi - 
29-05-2017
Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 23.05.2017 god.   Obavještavamo maslinare s područja Istre da na kontrolnim punktovima, vizualnim pregledom cvatova, nije utvrđena značajna zaraza maslinovim moljcem (Prays oleae) te se upućuju maslinari da

Objave - 
24-05-2017
Read more »
U Brtonigli i Grožnjanu održana prezentacija europskog projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action

U četvrtak, dana 18. svibnja 2017. godine, u Grožnjanu i u Brtonigli održana je prezentacija projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action.   Na održanim prezentacijama predstavljeni su pristup, operativna rješenj

Novosti - 
19-05-2017
Read more »
Službene novine br.08/2017

Službene novine 2017. - 
16-05-2017
Read more »
Poziv na prezentaciju projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action

Pozivaju se svi građani Općine Brtonigla na prezentaciju projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action, koja će se održati u četvrtak, 18. svibnja 2017. godine, s početkom u 12:30 sati, u konferencijskoj sali koja se nalazi izn

Novosti - 
15-05-2017
Read more »
Prostorni Plan Općine Brtonigla

Prostorni Plan Općine Brtonigla - 
11-05-2017
Read more »
Poziv na dostavu ponude za konzultantske usluge za pripremu prijavnih obrazaca, investicijske studije i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (1. faza)

Predmet nabave su konzultantske usluge za pripremu prijavnih obrazaca, investicijske studije i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekta izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (1. faza) na Poziv

Bagatelna nabava - 
05-05-2017
Read more »
Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Obavještavamo Vas kako je Grad Buje, kao Nositelj projekta, pokrenuo projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradu Buje i općini Brtonigla“. Pripremljena je Studija izvedivosti i nacrt Plana razvoja š

Novosti - 
05-05-2017
Read more »
NATJEČAJU ZA PRIKUPLANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANOVA, NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU OBITELJSKIH KUĆA I IZGRAĐENIH OBITELJSKIH KUĆA U SKLOPU REALIZACIJE PROGRAMA ZADOVOLJAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA:944-05/15-50/03 URBROJ:2105/04-01-17-5 od 05. travnja 2017.godine Općina Brtonigla objavljuje

Prodaja Nekretnina - 
27-04-2017
Read more »
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA:944-05/17-50/07 URBROJ:2105/04-01-17-4 od 05. travnja 2017.godine Općina Brtonigla objavljuje

Prodaja Nekretnina - 
27-04-2017
Read more »
10. Proljetna fritaja Nove Vasi – Konoba Taverna Luciana

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se ove nedjelje, 30. travnja 2017. godine održati tradicionalna gastro manifestacija: 10. Proljetna fritaja Nove Vasi, posvećena proljetnoj deliciji divljoj šparogi. Manifestacija će se održati

Novosti - 
25-04-2017
Read more »
Službene novine br.07/2017

Službene novine 2017. - 
25-04-2017
Read more »
Službene novine br.06/2017

Službene novine 2017. - 
25-04-2017
Read more »
Bujština br.134

Bujština - 
21-04-2017
Read more »
Tour de Croatia u Brtonigli – Obavijest o zatvaranju ulica

Treću godinu za redom ponajbolji svjetski biciklisti vozit će hrvatskim cestama povodom održavanja međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia – race through the natural beauty od 18. do 23. travnja 2017. godine.Tijekom četvrte etape utrke

Novosti - 
20-04-2017
Read more »
CLEAN UP DAYS 2017 – Poziv na čišćenje i uređenje okoliša

Da bismo Općinu Brtonigla pretvorili u ljepšu turističku i poslovnu destinaciju, potrebno je da svi poduzmemo dodatne aktivnosti i napore radi očuvanja prirode i okoliša. Pozivaju se svi građani da sudjelovanjem u akciji čišćenj

Novosti - 
19-04-2017
Read more »
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva otvorila Info točku za udruge

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u sklopu svoje web stranice http://www.civilnodrustvo-istra.hr/ otvorila je Info točku, odnosno Info Point za udruge. Radi se o web prostoru na kojem Zaklada pruža odgovore na neka od

Novosti - 
14-04-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 07.04.2017 god.   Većina praćenih lokaliteta vinove loze nalazi se u fenofazi vunastog pupa ili pojave prvih listića. Stoga upućujemo vinogradare koji do sada nisu izvršili preventivnu zaštitu svojih

Objave - 
10-04-2017
Read more »
Sv. Zenon – Dan Općine Brtonigla (12. travnja 2017.)

Čestitamo svim našim građanima Dan Općine Brtonigla, Sv. Zenon!   Povodom obilježavanja Sv. Zenona – Dana Općine Brtonigla, za srijedu, 12.04.2017. godine, Općina Brtonigla organizira slijedeće prigode: - u 17:00 sati otvorenje l

Novosti - 
10-04-2017
Read more »
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz Proračuna Općine Brtonigla u 2017.godini

Dana 10. travnja 2017.godine, Općinski načelnik je donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz Proračuna Općine Brtonigla u 2017.godini, kojom su utvrđeni iznosi financijskih sredstava za sufinanciranje projekata ud

Natječaji za udruge - 
10-04-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/16-50/06 URBROJ: 2105/04-01-16-3 od 09. ožujka 2016. godine)

Po provedenom Natječaju za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/16-50/06 URBROJ: 2105/04-01-16-3 od 09. ožujka 2016. godine), objavljenog dana 23. prosinca 2016. godine Općinsko vijeće Općine Brtonigla, je dana

Prodaja Nekretnina - 
08-04-2017
Read more »
Obavijesti Agencije za poljoprivredno zemljište o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brtonigla-Verteneglio: k.č.br. 337/2 u k.o. Brtonigla, voćnjak (oranica) „Pod vrt&l

Objave - 
07-04-2017
Read more »
IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta podnesenih prijedloga kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla (II krug)

Na temelju članka 10., stavak 5 Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članku 7. Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Povjerenstvo za pro

Javni pozivi - 
05-04-2017
Read more »
CRVENI KRIŽ BUJŠTINE: HUMANITARNI PAKET ZA DALMACIJU I PRIMORJE

Crveni križ Bujštine započinje podjelu paketa pomoći građanima Bujštine iz kategorije socijalno ugroženih u okviru projekta „Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje“.U okviru EU-projekta „Humanitarni paket za Dalmaci

Novosti - 
05-04-2017
Read more »
MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN (2017)

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostal

Novosti - 
05-04-2017
Read more »
OBAVIJEST o odgodi 34. sjednice Općinskog vijeća

Obaviještavamo Vas da se 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla, zakazana za dan 31. ožujka 2017. godine s početkom u 19,00 sati, odgađa za dan 05. travnja 2017. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati. Dnevni red sjednice ostaje neiz

Novosti - 
31-03-2017
Read more »
Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-14 od 28. ožuj

Zapošljavanje - 
30-03-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla donosi sljedeću

Zapošljavanje - 
30-03-2017
Read more »
Službene novine br.05/2017

Službene novine 2017. - 
28-03-2017
Read more »
Službene novine br.04/2017

Službene novine 2017. - 
28-03-2017
Read more »
MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN 2017

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostal

Novosti - 
24-03-2017
Read more »
34. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

34. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u petak, 31. ožujka 2017. godine u 19:00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom i materijalima. Poziv i dnevni red za 34. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla Mat

Mandat 2013-2017 - 
24-03-2017
Read more »
Poziv na provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje Poziv na provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Zapošljavanje - 
23-03-2017
Read more »

Oglasna ploča

U prvom planu

proracun

prituzbe pohvale

pticica hr

projekt4zemlje

hotspot hr

aquapark

novi vodic

social start up

Video (youtube)

Publikacije

10.cita_del_vino.jpg11.gradovi_maslinovog_ulja.jpg12.recevin.jpg13.colours_of_istia.jpg14.istarska_zupanija.jpg15.comune_di_greve_in_chianti.jpg16.comune_di_ravenna.jpg17.comune_di_russi.jpg18.seenet.jpg19.belinzona.jpg20.circolo_istia.jpg21.friuliVG.jpg22.portogruaro.jpg23.marevivo.jpg24.swis.jpg

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr