Novosti

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Brtonigla ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Objavljuje se Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Brtonigla ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.   REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIAISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla - Comune di VerteneglioOPĆINSKI N

Javna nabava - 
20-10-2017
Read more »
Zakonske obaveze skrbnika pasa

Pozivamo sve građane Općine Brtonigla da pročitaju tekst koji slijedi i da se informiraju o zakonskim obavezama skrbnika pasa.   NENAPUŠTANJE: Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je napuštanje životinje. Propisana je ka

Novosti - 
13-10-2017
Read more »
Poziv građanima Općine Brtonigla za prijavu ilegalnih odlagališta

Pozivamo Vas da prijavite općinskoj upravi sva ilegalna odlagališta otpada na području Općine Brtonigla, u cilju održavanja čistoće i zaštite prirode na općinskom području. Prijavu možete podnijeti kako slijedi: 1) osobno u prostorija

Javni pozivi - 
10-10-2017
Read more »
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla

Ovim se natječajem prodaju nekretnine u naselju Brtonigla i Nova Vas prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja.         REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIAISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA

Prodaja Nekretnina - 
06-10-2017
Read more »
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla

Ovim se natječajem prodaju nekretnine u naselju Fiorini prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja.   Temeljem čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 11

Prodaja Nekretnina - 
06-10-2017
Read more »
Natječaj za prodaju nekretnina po poticajnim uvjetima

Ovim se natječajem prikupljaju zahtjevi za kupnju nekretnina u naselju St.Drušković i Fiorini, podnositelja zahtjeva  koji ispunjavaju uvjete. sukladno Programu zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla.   Na temelj

Prodaja Nekretnina - 
06-10-2017
Read more »
Održana 2. radionica „Odabir, uspostava i održavanje pokrovnih usjeva”

Dana 28. rujna 2017. s početkom u 17:00 sati u Vijećnici Općine Grožnjan održana je 2. radionica pod nazivom „Odabir, uspostava i održavanje pokrovnih usjeva” u sklopu projekta LAG-a „Sjeverna Istra“ u suradnji s Veleučili&sca

Novosti - 
04-10-2017
Read more »
Obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu RH

Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brtonigla– Verteneglio. Prod

Objave - 
02-10-2017
Read more »
Poziv na 2. radionicu „Odabir, uspostava i održavanje pokrovnih usjeva” - za vinare i vinogradare s područja LAG-a „Sjeverna Istra“

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra” poziva vinare i vinogradare te ostale zainteresirane dionike s LAG područja na 2. radionicu „Odabir, uspostava i održavanje pokrovnih usjeva“. Radionica je sastavni dio projekta „

Novosti - 
22-09-2017
Read more »
Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu.

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/11, 3/13 i 8/13-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Brt

Javni pozivi - 
11-09-2017
Read more »
Upute za izradu Proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 2018. - 2020.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15),  Ministarstvo financija izradilo je  Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018-2020. godine.

Proračun Općine 2017 - 
11-09-2017
Read more »
3. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

Treća sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu 13.rujna 2017. godine u 18 ,00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom sjednice.   Poziv i dnevni red za 3. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla Materi

Mandat 2017-2021 - 
06-09-2017
Read more »
Turistička zajednica Općine Brtonigla objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama u 2018. godini

Turistička zajednica Općine Brtonigla sukladno Zakonu o turističkim zajednicama do kraja tekuće godine donosi Program rada i financijski plan za 2018. godinu. Kako bi se i predani programi manifestacija razmotrili u sklopu donošenja plana koje

Novosti - 
31-08-2017
Read more »
OBAVIJEST o privremenom zatvaranju prometa

Općina Brtonigla ovim putem obavještava građane kako će se dana 01.09.2017.g i 02.09.2017.g. u vremenu od 00:00 sati do 24.00 sati privremeno zatvoriti promet kroz Trg Sv. Zenona radi održavanja utrke ISTRIAN WINE RUN. Mole se građani da se p

Novosti - 
30-08-2017
Read more »
Radionica “Uvod u primjenu pokrovnih usjeva u vinogradima”

Lokalna Akcijska Grupa “Sjeverna Istra” poziva vas na besplatnu radionicu “Uvod u primjenu pokrovnih usjeva u vinogradima”. Teme: vrste pokrovnih usjeva te prednosti i nedostaci primjene pokrovnih usjeva.U ponedjeljak, 11. ru

Novosti - 
30-08-2017
Read more »
Anketni upitnik na temu upravljanja pokrovnim usjevima u vinogradu

Pozivaju se svi vinari i vinogradari s područja djelovanja LAG-a „Sjeverna Istra“ da izdvoje nekoliko minuta svog vremena i ispune anketni upitnik koji se provodi u sklopu projekta „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu&

Novosti - 
27-08-2017
Read more »
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST VEZANO ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O NEKRETNINAMA

Bez obzira na najavu odgode primjene Zakona o lokalnim porezima, u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, podaci o nekretninama i njihovim vlasnicima/korisnicama koji su prikupljeni temeljem upitnika/obrazaca koje su općine i gradovi u protekl

Novosti - 
17-08-2017
Read more »
Obavijest o dodjeli nagrada odličnim učenicima

Dana 10. kolovoza 2017. godine Načelnik Općine Brtonigla donio Odluku o dodjeli nagrade odličnim učenicima u 2017. godini sa područja Općine Brtonigla.   Nagrada u pojedinačnom iznosu od 1.200,00 kn dodijeljena je: • Maji Kelava, za zavr

Novosti - 
16-08-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Javnog natječaja za zakup poslovnih prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-01/17-10/02 URBROJ: 372-01/17-10/02 od 24. srpnja 2017. godine), objavljen dana 25.srpnja 2017.godine

Po provedenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-01/17-10/02 URBROJ: 372-01/17-10/02  od 24. srpnja 2017. godine), objavljenog dana 25.srpnja 2017.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla i na

Zakupi - 
13-08-2017
Read more »
Obavijest o privremenom zatvaranju trgova i ulica u Brtonigli tijekom održavanja FEŠTE SV.ROKA

Općina Brtonigla ovim putem obavještava građane kako će od 14. kolovoza 2017. (ponedjeljak) do 16. kolovoza 2017. godine (srijeda) privremeno zatvoriti promet dio ulice Sv. Križa, dio Glavne ulice, dio Mlinske ulice, Trg Loggie, Trg Sv. Zenona

Novosti - 
10-08-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla radi postavljanja privremenih objekata (KLASA: 372-03/17-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od 12. lipnja 2017. godine), objavljen dana 13. lipnja

Po provedenom Javnom natječaju za davanje na korištenje nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla radi postavljanja privremenih objekata  (KLASA: 372-03/17-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od  12. lipnja 2017. godine), ob

Zakupi - 
10-08-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Javnog poziva za korištenje javnih površina tijekom manifestacije Sv. Roka u Brtonigli (KLASA: 363-02/17-05/11 URBROJ: 2105/04-02/01-17-5 od 10. srpnja 2017. godine)

Po provedbi Javnog poziva za korištenje javnih površina tijekom manifestacije Sv. Roka u Brtonigli (KLASA: 363-02/17-05/11 URBROJ: 2105/04-02/01-17-5 od 10. srpnja 2017. godine), objavljenog dana 11. srpnja 2017. godine na oglasnoj ploč

Javni pozivi - 
10-08-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/12 URBROJ: 2105/04-02/01-17-10 od 26. svibnja 2017.godine), objavljen dana 29. svibnja 2017.godine

Po provedenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/12 URBROJ: 2105/04-02/01-17-10 od 26. svibnja 2017.godine), objavljenog dana 29. svibnja 2017.godine, na oglasnoj ploči Općine Brtonigla i na

Zakupi - 
10-08-2017
Read more »
Sveti Rok

The Night Express Band, Klapa Rišpet, Tara & Timetravelers, Prljavo Kazalište, Vatromet…i mnogo drugo Vas očekuje na ovogodišnjem izdanju Fešte Svetog Roka. Program manifestacije nalazi se u privitku.

Novosti - 
08-08-2017
Read more »
Fešta Svetog Lovre

Organizatori, Mjesni odbor Nova Vas i Zajednica Talijana Nova Vas, pozivaju Vas u Novu Vas dana 10.08. te 12. i 13.08.2017., kada će se održati tradicionalna Fešta Svetog Lovre! Program manifestacije nalazi se u privitku.

Novosti - 
08-08-2017
Read more »
Turistička zajednica objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama u 2018. godini

Obavještavamo Vas da je Turistička zajednica Općine Brtonigla, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma, a za potrebe izrade Programa rada i Financijskog plana za 2018. godinu, objavila Javni poziv za podno&

Novosti - 
07-08-2017
Read more »
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka prijema u radni odnos komunalnog redara-referenta, upućuje

Zapošljavanje - 
04-08-2017
Read more »
Zaštite se od vrućina - Apel za građane

U posljednjem desetljeću prisutan je trend porasta temperature u ljetnom razdoblju što utječe na zdravstveno stanje stanovništva. U Europi je zabilježen porast smrtnosti povezan s velikim vrućinama, dok procjene za Europu ukazuju na vje

Novosti - 
02-08-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima - tko nije proveo 2. tretiranje za američkog cvrčka neka to obvezno napravi

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” koj

Objave - 
28-07-2017
Read more »
Javna rasprava o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Brtonigla - Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Objavljuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Brtonigla - Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi od strane zainteresirane javnosti. Rok u kojem javnost može iznositi primje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
28-07-2017
Read more »
Natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla

Temeljem članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  (NN br.125/11 i 64/15), Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj  5/12, 12/12 I 22/16) i Odlu

Zakupi - 
25-07-2017
Read more »
Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-21 od 13. srpn

Zapošljavanje - 
20-07-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla donosi sljedeću

Zapošljavanje - 
20-07-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima - vrijeme je za 2. tretiranje američkog cvrčka

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” koj

Objave - 
17-07-2017
Read more »
Brtonigla pod zvijezdama

Ljetne večeri najbolja su kulisa za odlično druženje uz zalazak sunca ili ispod zvjezdanog neba. „Brtonigla pod zvijezdama“ – event koji će se održati svakog četvrtka, počevši od 13.srpnja do 10. kolovoza, očekuju vas jedins

Novosti - 
14-07-2017
Read more »
Javni poziv za korištenje javnih površina tijekom manifestacije Sv. Roka u Brtonigli

Općina Brtonigla izlaže javne površine koje se daju svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama registriranih za obavljanje određene djelatnosti, za vrijeme održavanja manifestacije Sv. Roka u Brtonigli, od 14. do 16. kolovoza 2017. godine

Javni pozivi - 
12-07-2017
Read more »
Brtonigla među najtransparentnijim općinama!

Institut za javne financije analizirao je i ocijenio transparentnost (otvorenost) lokalnih proračuna u istraživanju kojim su obuhvaćene sve županije, gradovi i općine, odnosno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Općina Brtonigla je u

Novosti - 
06-07-2017
Read more »
Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje

Crveni križ Bujštine započinje drugu podjelu paketa pomoći građanima iz kategorije socijalno ugroženih u okviru projekta „Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje“ U okviru EU-projekta „Humanitarni paket za Dalmaciju i Pr

Novosti - 
05-07-2017
Read more »
U bojama tradicije - žetvena svečanost, 09.07.2017.

Najavljujemo event „U bojama tradicije- žetvena svečanost“, navedeni događaj, odvesti će vas u daleku prošlost u doba starih zanata. Ulice Brtonigle preplaviti će zanatlije koji će izrađivati potkove, drvene bačve, zdjele, instrume

Novosti - 
04-07-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 03.07.2017 god.   Upućuju se vinogradari sa područja Istre da u narednih nekoliko dana provedu drugo tretiranje usmjereno protiv američkog cvrčka (Scaphoides titanus), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zla

Objave - 
03-07-2017
Read more »
POZIV ODLIČNIM UČENICIMA

Pozivaju se svi; - učenici svih razreda srednjih škola s prebivalištem na području Općine Brtonigla koji su ostvarili odličan uspjeh na kraju šk. god. 2016./2017. i - učenici s prebivalištem na području Općine Brtonigla k

Javni pozivi - 
30-06-2017
Read more »
Povoljne mogućnosti kreditiranja za poduzetnike

Istarska županija nastavlja i ove godine poticanje poduzetništva sufinanciranjem dijela kamata na kredite za nove investicije i trajna obrtna sredstva, u suradnji sa poslovnim bankama IKB Umag d.d., RBA d.d., PBZ d.d. i ERSTE BANK d.d. Koris

Novosti - 
30-06-2017
Read more »
Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara - referenta

Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-18 od 26. lipn

Zapošljavanje - 
28-06-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla donosi sljedeću

Zapošljavanje - 
28-06-2017
Read more »
2. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu, 28. lipnja 2017. godine u 20,00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom sjednice.   Poziv i dnevni red za 2. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla Mate

Mandat 2017-2021 - 
21-06-2017
Read more »
Obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište svim fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Agencija za poljoprivredno zemljište obaviještava da je u Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.Zakona o poljoprivrednom zemljišt

Novosti - 
19-06-2017
Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 12.06.2017 god.   Upozoravamo maslinare s područja Istre, da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae) srednjeg do kritičnog praga štetnosti. Ovisno o položaju i sortimentu, maslina je

Objave - 
14-06-2017
Read more »
Otvaranje izložbe Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije s temom “Multimedijalni prikaz rada Udruge od 1948. do 2016.“

U petak 16.06 u 18h u Turističkoj zajednici (TZ) Brtonigla, Udruga gluhih i nagluhih IŽ otvara izložbu “Multimedijalni prikaz rada Udruge od 1948. do 2016.” u sklopu projekta “Tišina je glazba za moje uši”. Proj

Novosti - 
14-06-2017
Read more »
OBAVIJEST I JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

Obavještavamo građane i pravne osobe - sve vlasnike nekretnina na području Općine Brtonigla da od 01.01.2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na kuće za odmor zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.   Temeljem članka 20. stava

Javni pozivi - 
09-06-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 09.06.2017 god.   U Istri je na širem području i prošle godine potvrđena zlatna žutica vinove loze koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescens doree MLO.(Popis svih katarstaskih opć

Objave - 
09-06-2017
Read more »
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1)

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1) (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16) mijenja se i dopunjava u sladu s ovom Odlukom.

BRTONIGLA (UPU 1) - 
08-06-2017
Read more »
Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” koj

Objave - 
08-06-2017
Read more »
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu, 14. lipnja 2017. godine u 18,00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom sjednice.

Mandat 2017-2021 - 
06-06-2017
Read more »
Natječaji u tijeku za poljoprivrednike i poduzetnike

Poštovani poljoprivrednici i poduzetnici sa područja Općine Brtonigla, U nastavku dostavljamo Vam informaciju o objavljenim natječajima za sudjelovanje u sustavima kvalitete i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, za certifikac

Novosti - 
06-06-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 30.05.2017 god.   Vinogradarima preporučujemo da prije cvatnje izvrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).Protiv peronospore prepor

Objave - 
31-05-2017
Read more »
Oglas za posao Bina Istra d.d.

Bina-Istra d.d. zapošljava više čistača/čistačica sanitarnih čvorova na odmorištima Umag i Novigrad na autocesti Istarskog ipsilona.   U nastavku pojedinosti radnog mjesta:- Ugovor na 4 do 6 mjeseci (početak 06/2017).- Ne

Novosti - 
29-05-2017
Read more »
Poziv na radionicu za vinogradare: Nove spoznaje u zaštiti vinograda od zlatne žutice i bolesti drva vinove loze

Institut za poljoprivredu i turizam u sklopu EU projekta Winetwork organizira radionicu na temu zlatne žutice i bolesti drva vinove loze, koja će se održati u petak, 9. lipnja 2017. godine, u Hotelu Laguna Parentium (Poreč, Zelena Laguna), s početkom

Novosti - 
29-05-2017
Read more »
Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla

Temeljem članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  (NN br.125/11 i 64/15), Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj  5/12, 12/12 I 22/16) i Odlu

Zakupi - 
29-05-2017
Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 23.05.2017 god.   Obavještavamo maslinare s područja Istre da na kontrolnim punktovima, vizualnim pregledom cvatova, nije utvrđena značajna zaraza maslinovim moljcem (Prays oleae) te se upućuju maslinari da

Objave - 
24-05-2017
Read more »
U Brtonigli i Grožnjanu održana prezentacija europskog projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action

U četvrtak, dana 18. svibnja 2017. godine, u Grožnjanu i u Brtonigli održana je prezentacija projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action.   Na održanim prezentacijama predstavljeni su pristup, operativna rješenj

Novosti - 
19-05-2017
Read more »
Poziv na prezentaciju projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action

Pozivaju se svi građani Općine Brtonigla na prezentaciju projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Action, koja će se održati u četvrtak, 18. svibnja 2017. godine, s početkom u 12:30 sati, u konferencijskoj sali koja se nalazi izn

Novosti - 
15-05-2017
Read more »
Prostorni Plan Općine Brtonigla

Prostorni Plan Općine Brtonigla - 
11-05-2017
Read more »
Poziv na dostavu ponude za konzultantske usluge za pripremu prijavnih obrazaca, investicijske studije i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (1. faza)

Predmet nabave su konzultantske usluge za pripremu prijavnih obrazaca, investicijske studije i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekta izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (1. faza) na Poziv

Bagatelna nabava - 
05-05-2017
Read more »
Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Obavještavamo Vas kako je Grad Buje, kao Nositelj projekta, pokrenuo projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradu Buje i općini Brtonigla“. Pripremljena je Studija izvedivosti i nacrt Plana razvoja š

Novosti - 
05-05-2017
Read more »
NATJEČAJU ZA PRIKUPLANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANOVA, NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU OBITELJSKIH KUĆA I IZGRAĐENIH OBITELJSKIH KUĆA U SKLOPU REALIZACIJE PROGRAMA ZADOVOLJAVANJA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA:944-05/15-50/03 URBROJ:2105/04-01-17-5 od 05. travnja 2017.godine Općina Brtonigla objavljuje

Prodaja Nekretnina - 
27-04-2017
Read more »
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA:944-05/17-50/07 URBROJ:2105/04-01-17-4 od 05. travnja 2017.godine Općina Brtonigla objavljuje

Prodaja Nekretnina - 
27-04-2017
Read more »
10. Proljetna fritaja Nove Vasi – Konoba Taverna Luciana

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se ove nedjelje, 30. travnja 2017. godine održati tradicionalna gastro manifestacija: 10. Proljetna fritaja Nove Vasi, posvećena proljetnoj deliciji divljoj šparogi. Manifestacija će se održati

Novosti - 
25-04-2017
Read more »
Tour de Croatia u Brtonigli – Obavijest o zatvaranju ulica

Treću godinu za redom ponajbolji svjetski biciklisti vozit će hrvatskim cestama povodom održavanja međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia – race through the natural beauty od 18. do 23. travnja 2017. godine.Tijekom četvrte etape utrke

Novosti - 
20-04-2017
Read more »
CLEAN UP DAYS 2017 – Poziv na čišćenje i uređenje okoliša

Da bismo Općinu Brtonigla pretvorili u ljepšu turističku i poslovnu destinaciju, potrebno je da svi poduzmemo dodatne aktivnosti i napore radi očuvanja prirode i okoliša. Pozivaju se svi građani da sudjelovanjem u akciji čišćenj

Novosti - 
19-04-2017
Read more »
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva otvorila Info točku za udruge

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u sklopu svoje web stranice http://www.civilnodrustvo-istra.hr/ otvorila je Info točku, odnosno Info Point za udruge. Radi se o web prostoru na kojem Zaklada pruža odgovore na neka od

Novosti - 
14-04-2017
Read more »
Obavijest vinogradarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 07.04.2017 god.   Većina praćenih lokaliteta vinove loze nalazi se u fenofazi vunastog pupa ili pojave prvih listića. Stoga upućujemo vinogradare koji do sada nisu izvršili preventivnu zaštitu svojih

Objave - 
10-04-2017
Read more »
Sv. Zenon – Dan Općine Brtonigla (12. travnja 2017.)

Čestitamo svim našim građanima Dan Općine Brtonigla, Sv. Zenon!   Povodom obilježavanja Sv. Zenona – Dana Općine Brtonigla, za srijedu, 12.04.2017. godine, Općina Brtonigla organizira slijedeće prigode: - u 17:00 sati otvorenje l

Novosti - 
10-04-2017
Read more »
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz Proračuna Općine Brtonigla u 2017.godini

Dana 10. travnja 2017.godine, Općinski načelnik je donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz Proračuna Općine Brtonigla u 2017.godini, kojom su utvrđeni iznosi financijskih sredstava za sufinanciranje projekata ud

Natječaji za udruge - 
10-04-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/16-50/06 URBROJ: 2105/04-01-16-3 od 09. ožujka 2016. godine)

Po provedenom Natječaju za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/16-50/06 URBROJ: 2105/04-01-16-3 od 09. ožujka 2016. godine), objavljenog dana 23. prosinca 2016. godine Općinsko vijeće Općine Brtonigla, je dana

Prodaja Nekretnina - 
08-04-2017
Read more »
Obavijesti Agencije za poljoprivredno zemljište o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brtonigla-Verteneglio: k.č.br. 337/2 u k.o. Brtonigla, voćnjak (oranica) „Pod vrt&l

Objave - 
07-04-2017
Read more »
IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta podnesenih prijedloga kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla (II krug)

Na temelju članka 10., stavak 5 Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članku 7. Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Povjerenstvo za pro

Javni pozivi - 
05-04-2017
Read more »
CRVENI KRIŽ BUJŠTINE: HUMANITARNI PAKET ZA DALMACIJU I PRIMORJE

Crveni križ Bujštine započinje podjelu paketa pomoći građanima Bujštine iz kategorije socijalno ugroženih u okviru projekta „Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje“.U okviru EU-projekta „Humanitarni paket za Dalmaci

Novosti - 
05-04-2017
Read more »
MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN (2017)

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostal

Novosti - 
05-04-2017
Read more »
OBAVIJEST o odgodi 34. sjednice Općinskog vijeća

Obaviještavamo Vas da se 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla, zakazana za dan 31. ožujka 2017. godine s početkom u 19,00 sati, odgađa za dan 05. travnja 2017. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati. Dnevni red sjednice ostaje neiz

Novosti - 
31-03-2017
Read more »
Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-14 od 28. ožuj

Zapošljavanje - 
30-03-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla donosi sljedeću

Zapošljavanje - 
30-03-2017
Read more »
MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN 2017

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostal

Novosti - 
24-03-2017
Read more »
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NOVA VAS - ZAPAD

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Nova Vas - Zapad provesti će se od 10. travnja 2017. godine do 10. svibnja 2017. godine.

NOVA VAS ZAPAD - 
24-03-2017
Read more »
34. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

34. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u petak, 31. ožujka 2017. godine u 19:00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom i materijalima. Poziv i dnevni red za 34. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla Mat

Mandat 2013-2017 - 
24-03-2017
Read more »
Poziv na provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Temeljem čl.20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa upućuje Poziv na provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Zapošljavanje - 
23-03-2017
Read more »
„Preventivna zdravstvena akcija na temu: „Bolesti štitnjače u djece i odraslih“

„Dana 31.ožujka i 1. travnja 2017. godine, održat će se Preventivna akcija namijenjena samo stanovnicima Općine Brtonigla (odrasli i djeca) na temu: „Bolesti štitnjače u djece i odraslih“, prema programu u prilogu.   U

Novosti - 
18-03-2017
Read more »
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga predmetnog Pravilnika

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
14-03-2017
Read more »
JAVNI POZIV NA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU ZA PODRUČJE LAGUR-A „PINNA NOBILIS“

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ (u daljnjem tekstu: LAGUR) ima čast pozvati sve građane, osobito predstavnike ribarstvenog sektora, s područja svoga djelovanja – gradovi Buje, Novigrad i Umag te općine Brtonigla,

Novosti - 
13-03-2017
Read more »
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE BRTONIGLA

Na temelju Odluke o osnivanju općinskog savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/16) i Odluke o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brt

Javni pozivi - 
13-03-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Oglasa za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Upravitelj Vlastitog pogona Općine Brtonigla donosi sljedeću

Zapošljavanje - 
09-03-2017
Read more »
Oglas za prijam u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11), Upravitelj Vlastitog pogona  Općine Brtonigla raspisuje

Zapošljavanje - 
09-03-2017
Read more »
POZIV NA RADIONICU „EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA“

Udruga Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“ i Općina Brtonigla - Verteneglio vas pozivaju na besplatnu radionicu „Ekološka poljoprivreda“ koja će se održati dana:   14. ožujka 2017. godines početkom u 17:00 sa

Novosti - 
09-03-2017
Read more »
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla KLASA:944-05/17-50/06 URBROJ:2105/04-02/01-17-1 od 28. veljače 2017.godine Općina Brtonigla objavljuje

Prodaja Nekretnina - 
06-03-2017
Read more »
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA:944-05/17-50/02 URBROJ:2105/04-02/01-17-4 od 08. veljače 2017.godine Općina Brtonigla objavljuje

Prodaja Nekretnina - 
06-03-2017
Read more »
Obavijest o Javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat Međunarodni plinovod Kovri-Koper DN 300/50 (Hrvatski dio plonovoda)

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, na temelju stavka 1. članka 160. i stavka 1. članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13), te odredbe članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informir

Novosti - 
02-03-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla

Po provedenom Natječaju za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/16-50/46 URBROJ: 2105/04-02/01-16-3 od 08. prosinca 2016. godine), objavljenog dana 12. prosinca 2016.godine Općinski načelnik Općine Brtonigla, j

Prodaja Nekretnina - 
02-03-2017
Read more »
Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i Odluke (KLASA:112-07/17-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-17-7 od 28. velja

Zapošljavanje - 
01-03-2017
Read more »
Obavijest o ishodu Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta

Poništava se Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara – referenta  kojeg je  Općina Brtonigla objavila dana 14. veljače 2017.godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zap

Zapošljavanje - 
01-03-2017
Read more »
LAG Sjeverna Istra objavljuje NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

LAG Sjeverna Istra objavljuje NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA. Natječaj je otvoren do 06. ožujka 2017.Mjesto rada: Novigrad. Tekst natječ

Novosti - 
28-02-2017
Read more »
Oglas za prijam u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11), Upravitelj Vlastitog pogona  Općine Brtonigla raspisuje Oglas za prijam u službu namješ

Zapošljavanje - 
17-02-2017
Read more »
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE - Konzultantske usluge u sklopu Projekta dogradnje, adaptacije i opremanja Dječjeg vrtića Kalimero u Brtonigli

Predmet nabave su konzultantske usluge u sklopu pripreme i provedbe Projekta dogradnje, adaptacije i opremanja Dječjeg vrtića Kalimero u Brtonigli za dodjelu potpore iz Programa ruralnog razvoja, u okviru Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, p

Bagatelna nabava - 
17-02-2017
Read more »
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu

Na temelju članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15.) i članka 12. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreb

Natječaji za udruge - 
17-02-2017
Read more »
Obavijest o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA FIORINI (UPU 4)

Temeljem članka 88. stavka Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) daje se Obavijest o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA FIORINI (UPU 4) temeljem Odluke Općinskog  Vijeća („Službene novine Općine B

Fiorini (UPU 4) - 
17-02-2017
Read more »
PRORAČUN U MALOM

Proračun u malom je sažetak proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu, sa ciljem da se građanima dostavi transparentna i potpuna informacija o tome gdje se i kako troši općinski novac. Želja nam je da ovakvim pojednostavljenim prikazom općins

Proračun Općine 2017 - 
15-02-2017
Read more »
Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla, komunalnog redara - referenta

Na temelju čl.18., 19. st.1. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, objavljuje&

Zapošljavanje - 
14-02-2017
Read more »
POZIV NA RADIONICU „UVOD U ZONU POSEBNOG UPRAVLJANJA U UVALI ZAMBRATIJA (UMAG)” za predstavnike ribarskog sektora s područja LAGUR-a „Pinna nobilis“

Udruga Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis” vas poziva na radionicu za predstavnike ribarskog sektora koja se održava u sklopu malog pilot projekta „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)”. Mali pilo

Novosti - 
13-02-2017
Read more »
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Na nacrt prijedloga pravilnika zainteres

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
10-02-2017
Read more »
RADIONICA Udruge „Zelena Istra“

Datum održavanja radionice: 22.02.2017. u 17 sati Tema radionice: odvojeno prikupljanje otpada na području Bujštine, važnost recikliranja, ponovne uporabe i smanjenja otpada u domaćinstvima, na radnom mjestu te u odgojno-obrazovnim ustanovam

Novosti - 
10-02-2017
Read more »
OBAVIJEST za građane

Općina Brtonigla ovim putem obavještava građane kako će od 17. veljače 2017. godine (petak) u 7,00 sati do 20. veljače 2017. godine (ponedjeljak) u 23 sata privremeno zatvoriti promet na Trgu Sv. Zenona ispred Crkve Sv. Zenona i ispred Po&scar

Novosti - 
09-02-2017
Read more »
5.Choco & Wine Fest, Brtonigla - Verteneglio

Bogati cjelodnevni program koji će se odvijati u šatoru na glavnome trgu Brtonigle, ljubiteljima vina i čokolade, pružati će nezaboravno iskustvo okusa i mirisa, a posjetitelje očekuje i vizualni spektakl. Sve kreće u subotu, 18.veljače u 1

Novosti - 
09-02-2017
Read more »
POZIV na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla

Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja Općine Brtonigla te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 28. veljače 2017. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Brtonigla. Javna priz

Javni pozivi - 
06-02-2017
Read more »
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: Izrada Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla

Predmet nabave je izrada Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla - UPU 1, opisane Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Brtonigla (UPU 1) (Službene novine Općine Brtonigla, broj 22/16

Bagatelna nabava - 
06-02-2017
Read more »
LAG Sjeverna Istra organizira radionicu za Podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

U utorak 07.02.2017. s početkom u 17,00 sati u prostorijama Zajednice Talijana u Novigradu na adresi Mlinska 4b, (prizemlje) stručnjaci iz tvrtke Adviso d.o.o. iz Rijeke održat će radionicu za potencijalne prijavitelje na Natječaj za provedbu tipa op

Novosti - 
01-02-2017
Read more »
Obavijest o raspisivanju Oglasa za radna mjesta od strane poduzeća Istrakop d.o.o. iz Poreča

Obaviještavamo Vas da je Istrakop d.o.o., sa sjedištem na adresi Partizanska 4/1, 52440 Poreč, trgovačko društvo sa 35 godina postojanja, zbog povećanja obima poslova i proširenja poslovanja raspisalo oglas za slobodna rad

Novosti - 
01-02-2017
Read more »
OBAVIJEST o odgodi 33. sjednice Općinskog vijeća

Obaviještavamo Vas da se 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla, zakazana za dan 01. veljače 2017. godine s početkom u 18,00 sati, odgađa za dan 08. veljače 2017. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati. Dnevni red sjednice ostaje nei

Novosti - 
01-02-2017
Read more »
33. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

33. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu, 01. veljače 2017. godine u 18:00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom i materijalima. Poziv i dnevni red za 33. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla

Mandat 2013-2017 - 
26-01-2017
Read more »
POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE BRTONIGLA: Izvješće o provjeri formalnih uvjeta

Na temelju članka 10., stavak 5 Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članku 7. Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Povjerenstvo za pro

Novosti - 
26-01-2017
Read more »
IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta podnesenih prijedloga kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brtonigla (I krug)

Na temelju članka 10., stavak 5 Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članku 7. Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16), Povjerenstvo za pro

Javni pozivi - 
25-01-2017
Read more »
UDRUGA “MIJAU” ORGANIZIRA AKCIJU STERILIZACIJE MAČAKA U ISTRI S 50% POPUSTA KOJA TRAJE DO 28. VELJAČE 2017. GODINE.

Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije mačaka u razdoblju do 28. veljače 2017. godine. Ukoliko bude potrebno neke ambulante će akciju i produžiti u ožujku. Sv

Novosti - 
23-01-2017
Read more »
Godišnji plan raspisivanja javnih poziva /natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini

Na temelju članka 4. i 8. Uredbe  o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih pot

Natječaji za udruge - 
20-01-2017
Read more »
Konačna Odluka o odabiru LAG-ova za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nakon završene administrativne kontrole te završenog postupka rješavanja po prigovorima izdala je Odluku o odabiru LAG-a za 54 lokalne akcijske grupe za provedbu

Novosti - 
14-01-2017
Read more »
Odluka o dodjeli sredstava za Mjeru III.1. “Pripremna potpora” za LAGUR Pinna nobilis

Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo da je LAGUR Pinna nobilis zaprimio Odluku o dodjeli sredstava u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora“, prioriteta Europske unije »Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije«

Novosti - 
14-01-2017
Read more »
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Brtonigla (UPU 1)

Temeljem članka 88. stavka Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) daje se Obavijest o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BRTONIGLA (UPU 1)temeljem Odluke Općinskog Vijeća („Službene novine Općine Brtoni

BRTONIGLA (UPU 1) - 
31-12-2016
Read more »
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA I ZAMJENIKA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE BRTONIGLA

Na temelju Odluke o osnivanju općinskog savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 18/16) i Odluke o objavi javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor Savjeta mladih Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brt

Javni pozivi - 
31-12-2016
Read more »
Obavijest o izmjeni Okvirnog kalendara iz Javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu

Radi promjena datuma u Okvirnom kalendaru  iz Javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu  iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu  (KLASA: 402-08/16-80/04 URBROJ: 2105/04-04/02-16-1 od 27.listopada 20

Natječaji za udruge - 
28-12-2016
Read more »
Obavijest o ishodu Natječaja za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 370-03/16-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-16-3 od 28. studenoga 2016. godine)

Po provedenom Natječaju za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 370-03/16-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-16-3 od 28. studenoga 2016. godine), objavljenog dana 12. prosinca 2016.godine Općinski načelnik Općine Brtonigla, je

Zakupi - 
24-12-2016
Read more »
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA: 944-05/16-50/06URBROJ: 2105/04-01-16-5, Općina Brtonigla objavljuje se

Prodaja Nekretnina - 
23-12-2016
Read more »
Obavijest o ishodu natječaja za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda objavljen 12. prosinca 2016. godineObavijest o ishodu natječaja za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem

Po provedenom Natječaju za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda (KLASA: 372-03/16-30/16 URBROJ: 2105/04-04/02-16-9 od 05. prosinca 2016. godine), objavljenog dana 12. prosinca 2016.go

Zakupi - 
22-12-2016
Read more »
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13)

Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13).

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
20-12-2016
Read more »
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla

Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga pr

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
20-12-2016
Read more »
DONJI SRBANI (UPU 16)

UPU 16 - Službene Novine 20/2016 UPU 16 - Odredbe 1.dio, 2.dio, 3.dio. UPU 16 - Namjena UPU 16 - Promet UPU 16 - Elektroenergetski sustav UPU 16 - Vodnogospodarski sustav UPU 16 - Uvjeti korištenja UPU 16 - Oblici korištenja UPU

Donji Srbani (UPU 16) - 
14-12-2016
Read more »
32. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

32. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu, 21. prosinca 2016. godine u 18:00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom i materijalima. Poziv i dnevni red za 32. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla

Mandat 2013-2017 - 
14-12-2016
Read more »
Poziv na radionicu 'VODENI EKSTRAKT KOPRIVE – MIT ILI STVARNOST'

Mnogi pripravci koji se u ekološkoj poljoprivredi koriste za poboljšavanje plodnosti tla ili kao sredstva za zaštitu od štetnika rezultat su iskustva proizvođača te se prenose generacijski i imaju uporište u narodno

Novosti - 
14-12-2016
Read more »
Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla (KLASA: 372-03/16-30/16 URBROJ: 2105/04-04/02-16-9 od 30. studenoga 2016. godine), objavljuje se Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Brtonigla putem prikupljan

Zakupi - 
12-12-2016
Read more »
NATJEČAJ ZA DAVANJE U NAJAM STANA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla KLASA: 370-03/16-30/02 URBROJ: 2105/04-02/01-16-2 od 28. studenoga 2016. godine, objavljuje se

Zakupi - 
09-12-2016
Read more »
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Brtonigla KLASA: 944-05/16-50/46 URBROJ: 2105/04-02/01-16-3 od 08. prosinca 2016. godine, objavljuje se

Prodaja Nekretnina - 
09-12-2016
Read more »
OBAVIJEST za građane

Općina Brtonigla ovim putem obavještava građane kako će u periodu od 08. prosinca 2016. godine (četvrtak u 7.00 sati) do 12. prosinca 2016. godine (ponedjeljak u 23 sata) privremeno zatvoriti za promet dio Trga Sv. Zenona za potrebe održavanja

Novosti - 
08-12-2016
Read more »
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STUDENSTKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

Sukladno čl. 8. st. 4. i 5. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016), a primjenom kriterija iz Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 20

Javni pozivi - 
03-12-2016
Read more »
Božićni sajam 10.–11.12.2016.

Sredinom prosinca održava se Božićni sajam koji Brtoniglu uvodi u blagdansku priču u adventskom šatoru na trgu Sv.Zenona. Uz ukrase, unikatne ručne radove i aranžmane od borovine, u ponudi će se naći i domaće vino, rakije, med, sir, slastice

Novosti - 
30-11-2016
Read more »
Obavijest o smetnjama u distribuciji električne energije na području općine

Obaviještavamo sve građane da je Općina Brtonigla kontaktirala HEP-a, Operatora distribucijskog sustava d.o.o. zbog konstantnih, svakodnevnih prekida u distribuciji električne energije na području Općine Brtonigla zbog kojih općinske instituci

Novosti - 
24-11-2016
Read more »
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRTONIGLA

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla KLASA: 944-05/16-50/34 URBROJ:2105/04-01-16-6 od 15. rujna 2016. Općina Brtonigla objavljuje…

Prodaja Nekretnina - 
24-11-2016
Read more »
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brtonigla. Na temelju članka 50. s

Novosti - 
24-11-2016
Read more »
Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017.

Sukladno čl. 8. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016), a primjenom kriterija iz Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017. (K

Javni pozivi - 
23-11-2016
Read more »
Obavijest u svezi poklona Djeda Mraza

Obavještavamo roditelje djece koja ne pohađaju Dječji vrtić „Kalimero“ i koja su godine navršila 2 godine, a djeca su sa područja Općine Brtonigla, da se najkasnije do 30.11.2016. god. prijave u Dječji vrtić ''Kalimero'' kak

Novosti - 
22-11-2016
Read more »
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 5/12 i 12/12)

Općina Brtonigla je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 5/12 i

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
22-11-2016
Read more »
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13)

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na podr

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
18-11-2016
Read more »
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Brtonigla. Na nacrt prijedloga o

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
18-11-2016
Read more »
31. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u srijedu, 23. studenog 2016. godine u 18:00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom i materijalima. Poziv i dnevni red za 31. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla

Mandat 2013-2017 - 
15-11-2016
Read more »
Obavijest za vinogradare!

Pozivamo vinogradare s područja Općine Brtonigla da se OBAVEZNO jave u Razvojnu agenciju Brtonigla d.o.o. radi realizacije NOVE EVIDENCIJE ZARAŽENOSTI VINOGRADA ZLATNOM ŽUTICOM.   Kontat podaci Razvojne agencije Brtonigla d.o.o.:Adresa: Mlinsk

Novosti - 
10-11-2016
Read more »
CLEAN UP DAYS 2016 – Poziv na čišćenje i uređenje okoliša

  Da bismo Općinu Brtonigla pretvorili u ljepšu turističku i poslovnu destinaciju, potrebno je da svi poduzmemo dodatne aktivnosti i napore radi očuvanja prirode i okoliša. Pozivaju se svi građani da sudjelovanjem u akciji či&s

Objave - 
07-11-2016
Read more »
Obavijest maslinarima!

Savjetodavna službaBrtonigla, 31.10.2016 god.   Preporučujemo maslinarima s područja Istre da nakon berbe izvrše tretiranje svojih nasada protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocea oleagina). U tu svrhu preporučujemo pripravak na o

Objave - 
02-11-2016
Read more »
Obavijest Dječjeg vrtića Kalimero za roditelje

Poštovani roditelji   Na temelju provedene ankete dječji vrtić će organizirati dežurstvo u ponedjeljak dana 31.10.2016. godine, isključivo za djecu navedenu u anketi. 1. Matea Birger ''Pilići''2. Sara Ponjavić ''Cipelići''3. Rajan Ponj

Novosti - 
28-10-2016
Read more »
OBAVIJEST

Općina Brtonigla ovim putem obavještava građane kako će u periodu od 27. listopada 2016. godine (četvrtak u 7.00 sati) do 31. listopada 2016. godine (ponedjeljak u 23 sata) privremeno zatvoriti za promet dio Trga Sv. Zenona za potrebe održavan

Novosti - 
27-10-2016
Read more »
Od 29. do 30.10. u Brtonigli: „14. Dani gljiva“

Pozivamo Vas na našu tradicionalnu dvodnevnu jesensku manifestaciju „14. Dani gljiva“ koja će se održati u samom centru Brtonigle, pod šatorom na Trgu Sv. Zenona od 29.-30. 10.2016. godine.   Sve počinje u subotu uz b

Novosti - 
24-10-2016
Read more »
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 5/12 i 12/12)

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15), Općina Brtonigla objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
19-10-2016
Read more »
30. Sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla

30. sjednica Općinskog vijeća Općine Brtonigla održati će se u utorak 25. listopada 2016. godine u 19:00 sati. U prilogu nalazi se poziv sa dnevnim redom i materijalima. Poziv i dnevni red za 30. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Brtonigla

Mandat 2013-2017 - 
18-10-2016
Read more »
Crveni križ Bujštine osvojio drugo mjesto na Nacionalnom natjecanju ekipa prve pomoći u Zagrebu

U subotu, 15. listopada 2016. godine u Domu Crvenog križa Zagreb na Sljemenu održano je Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći. Natjecale su se ekipe prve pomoći gradskih društava Crvenog križa s područja Hrvatske.   Na otvorenju natje

Novosti - 
17-10-2016
Read more »
JAVNI POZIV za uključivanje djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero za pedagošku godinu 2016./17.

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Dječji vrtić Kalimero-Scuola d'infanzia Calimero, objavljuje JAVNI POZIV za uključivanje djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Kalimero &nd

Javni pozivi - 
13-10-2016
Read more »
Sutra započinje 44. Akcija "Solidarnost na djelu 2016"

Poštovani građani,   Crveni križ Bujštine Vas poziva da se uključite u već tradicionalnu, ove godine četrdeset četvrta po redu, sabirnu akciju "Solidarnost na djelu 2016".Kao zajednička akcija svih Društava Crvenog križa u

Novosti - 
12-10-2016
Read more »
14. DANI GLJIVA

Pozivamo Vas u Brtoniglu na manifestaciju „Dani gljiva“ čije će se 14. izdanje održati u subotu 29., i nedjelju 30. listopada 2016. godine. Atraktivna izložba raznovrsnih primjeraka gljiva, natjecanje u branju i potraga za najvećom i naj

Novosti - 
28-09-2016
Read more »
OBAVIJEST ŽUPNOG CARITAS-A

ŽUPNI CARITAS BRTONIGLE I NOVE VASITrg Svetog Zenona 2, 52 474 BrtoniglaBrtonigla, 22. rujan 2016. godine   OBAVIJEST   Župni Caritas Brtonigle i Nove Vasi obnavlja i prikuplja podatke o najpotrebitijim pojedincima i obiteljima ovoga kr

Novosti - 
26-09-2016
Read more »
Aquapark Istralandia – jedan od 5. najboljih aquaparkova u Europi

Nakon još jedne uspješne turističke sezone stižu i odlične vijesti o osvojenoj novoj nagradi međunarodnog karaktera za aquapark Istralandia. Dobre vijesti ovog puta stižu iz Bercelone (Španjolska), sa najznačajnijeg europskog saj

Novosti - 
23-09-2016
Read more »
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Statuta Dječjeg vrtića Kalimero - Scuola dell' infanzia Calimero

Tekst Statuta je usklađen sa Zakonom o radu (Narodne Novine br.93/14) i Zakonom o predškolskom odgoju (Narodne Novine br.10/97,107/07 i 94/13).

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
23-09-2016
Read more »
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Brtonigla

Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Brtonigla, njegov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
23-09-2016
Read more »
Poziv na seminar „Proizvodnja zdrave hrane bazirana na ekološkim principima“

Poštovani,   Agencija Lokalne Demokracije (ALD) iz Brtonigle poziva Vas na informativni seminar pod nazivom „Proizvodnja zdrave hrane bazirana na ekološkim principima“ koji se organizira u sklopu projekta „Info

Novosti - 
22-09-2016
Read more »
Upute za izradu proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 2017.-2019. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne Novine 87/08, 136/12 i 15/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla objavljuje Upute za izradu proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 2017.-2019. godine s potrebnim prilozima.Odgovorne osobe jedinica lokalne

Proračun Općine 2016 - 
20-09-2016
Read more »
Memorijalna galerija Aleksandar Rukavina iz Brtonigle predstavlja:

Memorijalna galerija Aleksandar Rukavina iz Brtonigle predstavlja:   Miranda LegovićVRLI NOVI SVIJET   samostalna izložba / mostra personaleCurator: Eugen Borkovsky   Otvorenje / apertura: petak/venerdi, 16. IX. 2016. 19.00 h &n

Novosti - 
16-09-2016
Read more »

Oglasna ploča

U prvom planu

proracun

prituzbe pohvale

pticica hr

projekt4zemlje

hotspot hr

aquapark

novi vodic

social start up

Video (youtube)

Publikacije

10.cita_del_vino.jpg11.gradovi_maslinovog_ulja.jpg12.recevin.jpg13.colours_of_istia.jpg14.istarska_zupanija.jpg15.comune_di_greve_in_chianti.jpg16.comune_di_ravenna.jpg17.comune_di_russi.jpg18.seenet.jpg19.belinzona.jpg20.circolo_istia.jpg21.friuliVG.jpg22.portogruaro.jpg23.marevivo.jpg24.swis.jpg

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr